Bli medlem

Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) er den største masterforeningen i Norge, og den største fagforeningen i Akademikerne.

Foreningen har over 80 000 medlemmer med hovedfags-, mastergrads- eller sivilingeniørutdanning innenfor teknologi, realfag eller naturvitenskap. Medlemmene i Tekna jobber hver dag med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi.

Personer med en utdanning på master-/hovedfagsnivå innen naturvitenskap og teknologi er medlemsberettiget i Tekna. Studenter som planlegger en slik utdanning, kan bli studentmedlemmer. De som er i ferd med å gjennomføre en doktorgrad kan søke om opptak som ordinært medlem med kontingentreduksjon.