Brukerutvalg

En gruppe bestående av Instituttledelsene ved IIS og IFT og fakultetsdirektør, samt ingeniørene som har deltatt i planleggingsprosessen med Teknologibygget, ser et betydelig behov for å involvere de ansatte og studentene i planleggingen av deres framtidige tilværelse det nye flotte Teknologibygget.

For å oppnå involvering skal vi skal styrke informasjonen om bygget, og nedsette brukerutvalg med ansatte og studenter representert fra begge institutt som skal delta i planleggingen av nyetableringen av de to instituttene i Teknologibygget på campus i Breivika.

Hensikten med brukerutvalgene er å lage et forslag til plan med tiltak for å oppnå en best mulig etablering i Teknologibygget. Herunder er det nødvendig å gi alle ansatte og studenter best mulig informasjon og medbestemmelse i flytteprosessen, og planlegge mer i detalj ansatte og studentenes tilværelse og virke/arbeidsplasser i det nye bygget. En annen sak er å identifisere særlige utfordringer i tide, og foreslå tiltak. Sammensetningen av brukerutvalgene er foreslått av gruppen nevnt innledningsvis, og dekanen har gitt sin tilslutning til dette forslaget. Lokale tillitsvalgte og verneombud informeres fortløpende om utviklingen av arbeidet, og kan inviteres inn til møter i brukerutvalgene.

  • Brukerutvalg for Administrasjon, arbeidsmiljø og læringsmiljø BUAAL

  • Brukerutvalg for Tekniske tjenester, verkstedfunksjoner og laboratorier BUTVL

  • Brukerutvalg for Undervisningslokaler og undervisningslaboratorier BUU