Brukerutvalg for Administrasjon, arbeidsmiljø og læringsmiljø (BUAAL)

Mandat

Lokalisering av ansatte, ta vare på det sosiale og trivsel i arbeids- og læringsmiljø. Klarlegge problemstillinger rundt nybygget og plassering av ansatte. Lage en plan med nødvendige tiltak for å oppnå god informasjon og medbestemmelse, oppnå vellykket plassering av ansatte og ivareta arbeidsmiljøet, ivareta også TGO.  Beskrive eventuelle utfordringer. Planen fremlegges for instituttene og fakultetet senest 1.9. 2013.

Deltakere:

 • Camilla Brekke, IFT (leder)
 • Gunn-Helene Turi, Kontorsjef IIS
 • Trond Brattli, Kontorsjef IFT
 • Kristine Lind-Olsen, IIS
 • Jørn Lomax, student, IFI (vara Amund Jenssen, student, IMS)
 • Chris Hall, TGO

Dokumenter fra denne brukergruppen:

Kontorer og fellesrom:

Brukerutvalget har fargelagt alle rom som ligger under sitt mandat. Fargekoder er som følger: Enkeltkontor=grønn, Felleskontor=gul, Administrasjonsfunksjon=blå og møterom/personalrom=rød. Tegninger finner dere under.

Arbeidsplan for brukerutvalget:

 • 19.06.2013. Frist for ansatte til innspill på kontorplasseringer
 • 20.06.2013. Felles allmøte (kl 14:00) og sommeravslutning (kl 15:00 – …) for IFT, IIS og TGO.
 • 24.06.2013. Brukerutvalgsmøte. Behandling av innspill.
 • 16.08.2013. Brukerutvalgsmøte. Utkast til plassering av ansatte.
 • 23.08.2013. Frist for ansatte. Høringsrunde/innspill på utkast ril plassering..
 • 01.09.2013. Frist for brukerutvalget. Ferdigstilling av kontorplassering, plan for bruk av fellesrom og arbeids- og læringsmiljø.