Brukerutvalg for Tekniske tjenester, verkstedfunksjoner og laboratorier (BUTVL)

Mandat

Lage en plan med nødvendige tiltak for å oppnå vellykket etablering av verksted, laboratorier og funksjonalitet, og ivareta arbeidsmiljøet. Klarlegge problemstillinger og beskrive eventuelle utfordringer.  Kontrollere behov for, og delta i spesifikasjon og innkjøp av innredning og utstyr, i samarbeid med BEA. Planen fremlegges for instituttene og fakultetet senest 1.9. 2013.

Deltakere (forslag)

  • Inge Strømmesen IFT
  • Jim Olsen IIS
  • Bjørnar Hansen , TGO
  • Frank Melandsø IFT
  • Dag Håkon Hansen, IIS

Da det var få av medlemmene foreslått til denne gruppa som møtte, vil det bli innkalt til et eget møte med de foreslåtte medlemmene av gruppa. Saken utsatt.