Brukerutvalg for Undervisningslokaler og undervisningslaboratorier (BUU)

Mandat

Lage en plan med nødvendige tiltak for å oppnå velfungerende utrustning av lokaler og laboratorier og god felles utnyttelse og sambruk, og ivareta arbeidsmiljøet. Beskrive eventuelle utfordringer. Kontrollere behov for, og delta i spesifikasjon og innkjøp av innredning og utstyr, i samarbeid med BEA. Utrustning av undervisningsrom må vurderes spesielt og utstyrsvalg sees i sammenheng med resten av undervisningsfasiliteter på campus. Gruppe 2 og 3 må drøfte hvilken gruppe som skal fange opp behov knyttet til simulatorer. Planen fremlegges for instituttene og fakultetet senest 1.9. 2013.

Deltakere

  • Tor Schive IIS (Leder)
  • Arne Ketil Eidsvik; IIS
  • Odd Erik Garcia IFT
  • Are Larsen IFT