Hva skal til for at Norge skal bli blant de beste forskningsnasjonene?

Samlet sett har norsk forskning gjort store framskritt de siste 20 årene men er fortsatt et stykke unna en verdensledende posisjon. Forskningsrådet har ikke lyktes godt nok i å finne en god modell for å stimulere til banebrytende forskning. Og universitetene har heller ikke – til tross for romslig grunnfinansiering – lyktes i å skape en kultur for ambisjon og dristighet. Kombinert med mange departementer som legger detaljerte føringer for forskningen, hindrer dette Norge i nå ambisjonene om å være med blant de fremste kunnskapsnasjonene. Men Norge kan bedre. Med de rette grepene er det ingenting i veien for at Norge skal bli blant de aller fremst forskningsnasjonene

URL: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Svensk_oppskrift_pa_norsk_suksess/1253993197644/p1174467583739?WT.ac=forside_nyhet