Forskerskolen PROFRES

Når: 3. September – 2014

Hvor: Universitetet i Stavanger

Påmelding: 1. August – 2014

 

I anledning innvielsen av forskerskolen PROFRES, ønsker vi å rette søkelyset mot den profesjonsrettede og praksisnære forskningen innenfor helse, velferd og utdanning.

 

Hele programmet og mer om forskerskolen kan dere finne på nettsidene.

 

URL: http://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/forskerskolen-profres/kick-off-og-symposium-2-4-september-2014-article82309-12507.html