Lettere for talenter å få fast ansettelse

Regjeringen vil gjøre det lettere for unge talenter å komme inn i faste undervisnings- og forskerstillinger.

Regjeringen fremmer derfor lovforslag om at unge talenter etter endt åremålsperiode vil ha krav på fast ansettelse, dersom vedkommende har oppfylt kravene som ble stilt ved ansettelsen.

Regjeringen innfører en prøveordning med 300 stillinger totalt i universitets- og høyskolesektoren, innenfor alle fagområder. Utdanningsinstitusjonene kan søke om å få benytte ordningen.

URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2024/Lettere-for-talenter-a-fa-fast-ansettelse.html?id=755317