St. Petersburg: Reise- og opphold for Ph.D. – Stipendutlysning

Søknadsfrist: 6. Juni – 2014

 

Det norske universitetssenter i St. Petersburg lyser ut inntil 3 stipender som støtte til 1 måneds faglig opphold – og reisestøtte – i St. Petersburg.

Stipendutlysningen er åpen for alle fagfelt, og skal være et bidrag til å dekke ekstra reise- og oppholdskostnader i forbindelse med oppholdet i St. Petersburg.

Det norske universitetssenter i St. Petersburg stiller til rådighet arbeidsplass med e-posttilgang, sine faglige nettverk til universiteter og forskningsinstitusjoner i St. Petersburg, og informerer om muligheter for tilgang til samlinger og biblioteker, m.m.

Oppholdet må gjennomføres innen utløpet av høstsemesteret 2014.

Det gis kr. 2.500 i reisestøtte og kr. 12.500,- til dekning av kost, losji og andre utgifter. Eventuell støtte utbetales til den enhet som står for lønnsutbetalingen, som så må sørge for utbetaling av trekkfritt stipend.

 

Mer informasjon: http://en.uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=377059