Tilstandsrapport for høyere utdanning 2014

Forrige uke ble tilstandsrapporten for høyere utdanning lagt frem av kunnskapsdepartementet. Rapporten kan du finne i sin helhet på regjeringens nettsider.

 

URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2014/tilstandsrapport-uh-2014.html?id=758598