Parenting through a PhD / Hvordan fullføre doktorgraden med barn

Information in english below!

career and family

Hvordan fullføre doktorgraden med barn – Praktisk informasjon og deling av erfaringer 

Fullføring av en doktorgrad samtidig som man er forelder kan være utfordrende. Har du lyst på tips og triks om det å kombinere foreldrerollen med din PhD? TODOS inviterer DEG til et interaktivt frokostseminar om gjennomføring av PhD og karriereutvikling, med barn. Bli med i diskusjon om praktisk informasjon, som rettigheter og permisjon, og deling av erfaring fra medstudenter og andre. Dette vil du ikke gå glipp av.

 

Dato: 22. september 2016

Tid: kl 09:00-11.00

GRATIS FROKOST SERVERES FRA KL 08:30

Sted: TEO.HI 1.417 

Klikk på linken for å registrere deg! Påmeldingsfrist er 15. september.

 ——————————————————————–

Parenting through a PhD – Practical information and sharing experiences 

Completing a PhD while also parenting can be challenging. Are you ready to learn some tips and tricks about being a parent and doing a PhD? TODOS cordially invites YOU to an interactive breakfast seminar on doing your PhD and career development, with kids. Join us for discussions on practical information, such as parental leave and parental rights, and share in the experience of PhD students and people who were once in your shoes. Do NOT miss out!

 

Date: 22 September 2016

Time: 9:00-11.00

FREE BREAKFAST FROM 8:30

Venue: TEO.HI 1.417

Please use this link for registration! Deadline for registration is 15 September.