Tilstandsrapport for høyere utdanning 2014

Forrige uke ble tilstandsrapporten for høyere utdanning lagt frem av kunnskapsdepartementet. Rapporten kan du finne i sin helhet på regjeringens nettsider.   URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2014/tilstandsrapport-uh-2014.html?id=758598

Forskerskolen PROFRES

Når: 3. September – 2014 Hvor: Universitetet i Stavanger Påmelding: 1. August – 2014   I anledning innvielsen av forskerskolen PROFRES, ønsker vi å rette søkelyset mot den profesjonsrettede og praksisnære forskningen…

Doctoral Summer University

When: 3rd – 6th of September, 2014 Where: Budapest, Hungary Application deadline: 15th of June, 2014   The National University of Public Service (NUPS) from Budapest and international Partners organize the Doctoral…