Kurs i systematiske oversiktsartikler med Mike Clarke

Kurset ble holdt 1. og 2. september med ca. 15 deltakere (Svetlana har det eksakte tallet). Det var et meget godt interaktivt kurs for alle, uansett «nivå». Det kan sterkt anbefales (prøver å kjøre det til neste år). Skal også prøve å vise de ppt presentasjonene han hadde selv om de på ingen måte yter kurset rettferdighet (utgjorde bare en liten del av kurset).

Truls

 

Kurs og aktiviteter i Travers 2015

Vi har kommet et godt stykke på vei i kurspakken. UiT har godkjent både vårt forslag til gen-analyse-kurs (HEL 8023) og proteomikkurs (HEL 8022). Disse to kursene vil vi kjøre for første gang til høsten, og det vil bli gode muligheter til å utforme dem og påvirke innholdet!

Dessuten; Mike Clark vil lede et 2 dagers kurs om «Systematic Reviews» tidlig i september. Dette er også et nytt kurs, og det er egentlig tiltenkt litt «viderekomne» dvs type veiledere. Sytematiske oversikter gir state-of-the-art og er nødvendig både for å sikre seg oversikt, samt kontrollere at Kunnskapssenteret og andre institusjoner er på rett spor. Det blir et spennende prosjekt!

Her er oversikten:

Oversikt over kurs i Travers 2015

HEL 8020 – Registerdata 14-16 april Uke 16
Systematic reviews

Mike Clark

 

1-2 september

 

Uke 36

HEL 8022 – Proteomikk 12-17 oktober*

(dette kurset krever i tillegg et individuelt laboratorieprogram av 2 ukers varighet som skal avtales med den enkelte deltaker)

Uke 42
HEL 8018

Randomiserte studier

 

21-23 oktober

 

Uke 43

HEL 8023 – Genomikk 16-27 november Uke 47 + 48

*) endelig bekreftelse på dato er ikke satt

 

Hilsen Truls

 

Travers blog åpner

Velkommen!

Dette er første innlegg på Travers forskerskole sin diskusjonsside. Vi er alle opptatt på hver vår front, og faste eller flytende møtepunkter har vist seg vanskelig å få til. Men, «forretningsideen» bak Travers (translasjonell biomedisinsk forskerskole) er at vi kan forenes i to ting; modeller for design og statistikk pluss utvikling og opplæring i bioteknologisk baserte analyser til bruk i eksperimentell eller klinisk forskning.

 

Hovedinnholdet i Travers pt er våre forskerskolekurs (HEL-8000 kurs). Disse er basis for skoleaktiviteten, og videre endring og påbygning i Travers tar utgangspunkt i disse. De etablerte kursene er registerkurset og RCT kurset. De er spesielt viktige for alle som driver pasientbasert forskning. I 2015 drar vi i gang minst 2 nye kurs; gen-analyse-teknikker og protein-analyse-teknikker. Da nærmer vi oss rammen for skolen.

 

Ellers av viktige nyheter; Hel-8012 er under vurdering og vil kanskje bli lagt om. Konsekvensen av det vil være mindre obligatorisk basalstatistikk. Da bør kanskje dette forum ha en pågående turnering av basale statistiske begreper som en påminnelse om hvor viktig det er å ha de disse prinsippene klart for seg?

 

Hilsen Truls M

Leder, Travers