Travers blog åpner

Velkommen!

Dette er første innlegg på Travers forskerskole sin diskusjonsside. Vi er alle opptatt på hver vår front, og faste eller flytende møtepunkter har vist seg vanskelig å få til. Men, «forretningsideen» bak Travers (translasjonell biomedisinsk forskerskole) er at vi kan forenes i to ting; modeller for design og statistikk pluss utvikling og opplæring i bioteknologisk baserte analyser til bruk i eksperimentell eller klinisk forskning.

 

Hovedinnholdet i Travers pt er våre forskerskolekurs (HEL-8000 kurs). Disse er basis for skoleaktiviteten, og videre endring og påbygning i Travers tar utgangspunkt i disse. De etablerte kursene er registerkurset og RCT kurset. De er spesielt viktige for alle som driver pasientbasert forskning. I 2015 drar vi i gang minst 2 nye kurs; gen-analyse-teknikker og protein-analyse-teknikker. Da nærmer vi oss rammen for skolen.

 

Ellers av viktige nyheter; Hel-8012 er under vurdering og vil kanskje bli lagt om. Konsekvensen av det vil være mindre obligatorisk basalstatistikk. Da bør kanskje dette forum ha en pågående turnering av basale statistiske begreper som en påminnelse om hvor viktig det er å ha de disse prinsippene klart for seg?

 

Hilsen Truls M

Leder, Travers