Kurs og aktiviteter i Travers 2015

Vi har kommet et godt stykke på vei i kurspakken. UiT har godkjent både vårt forslag til gen-analyse-kurs (HEL 8023) og proteomikkurs (HEL 8022). Disse to kursene vil vi kjøre for første gang til høsten, og det vil bli gode muligheter til å utforme dem og påvirke innholdet!

Dessuten; Mike Clark vil lede et 2 dagers kurs om «Systematic Reviews» tidlig i september. Dette er også et nytt kurs, og det er egentlig tiltenkt litt «viderekomne» dvs type veiledere. Sytematiske oversikter gir state-of-the-art og er nødvendig både for å sikre seg oversikt, samt kontrollere at Kunnskapssenteret og andre institusjoner er på rett spor. Det blir et spennende prosjekt!

Her er oversikten:

Oversikt over kurs i Travers 2015

HEL 8020 – Registerdata 14-16 april Uke 16
Systematic reviews

Mike Clark

 

1-2 september

 

Uke 36

HEL 8022 – Proteomikk 12-17 oktober*

(dette kurset krever i tillegg et individuelt laboratorieprogram av 2 ukers varighet som skal avtales med den enkelte deltaker)

Uke 42
HEL 8018

Randomiserte studier

 

21-23 oktober

 

Uke 43

HEL 8023 – Genomikk 16-27 november Uke 47 + 48

*) endelig bekreftelse på dato er ikke satt

 

Hilsen Truls