Gir kompresjonsstrømper smertelindring ved dyp venetrombose?

Av Lars Horvei, PhD student i TREC
 
Resultater fra en ny studie tyder på at kompresjonsstrømper ikke har noen  smertelindrende effekt ved dyp venetrombose

Kompresjonsstrømper reduserer ødem og bedrer venøs tilbakestrømming, og er anbefalt brukt i to år etter gjenomgått dyp venetrombose (DVT).

Tidligere studier har vist at kompresjonsstrømper grad 2 (40 mm Hg trykk) reduserer forekomsten av posttrombotisk syndrom PTS). PTS er en kronisk tilstand som utvikles hos 20-50% av pasientene etter DVT og karakteriseres av hevelse, sprengnings- og tyngdefornemmelse, hudforandringer og i verste fall venøs sårdanning. Den forebyggende effekten av kompresjonsstrømper ble imidlertid ikke bekreftet i et stort kontrollert randomisert forsøk, publisert i Lancet i desember 2013.

De samme forskerne har i en sekundær analyse undersøkt om kompresjonsstrømper har en smertestillende effekt i akuttfasen etter DVT.  Til sammen 803 pasienter med DVT over knenivå ble randomisert til å få enten aktive kompresjonsstrømper eller placebostrømper (med identisk utseende men med begrenset aktivt trykk).

Deltakerne rapporterte så om smerteintensitet, på en skala fra en til elleve, ved behandlingsstart og etter 14, 30 og 60 dager. Det var ingen statistisk forskjell i smerteintensitet mellom de som fikk aktive strømper og placebogruppen.

Resultatene fra denne studien tyder altså på at kompresjonsstrømper ikke har noen smertelindrende effekt ved DVT. De samme forskerne har tidligere vist at heller ikke forekomsten av posttrombotisk syndrom blir lavere etter bruk av strømper.

En annen pågående studie undersøker effekten av individualisert bruk av støttestrømper til de som har mest symptomer. Resultatene fra disse studiene tyder på at bruk av kompresjonsstrømper kanskje ikke vil få en like stor plass i behandlingen hos alle pasientene med DVT.

Studiene er publisert i Thrombosis and Heamostasis og the Lancet

Referanser:

Kahn SR, Shapiro S, Ducruet T, Wells PS, Rodger MA, Kovacs MJ, et al. Graduated compression stockings to treat acute leg pain associated with proximal DVT. A randomised controlled trial. Thromb Haemost. 2014;112(6).
 
Kahn SR, Shapiro S, Wells PS, Rodger MA, Kovacs MJ, Anderson DR, et al. Compression stockings to prevent post-thrombotic syndrome: a randomised placebo-controlled trial. The Lancet. 2014;383(9920):880-8.
1 person likes this post.