Når skal man avslutte behandling etter blodpropp?

Av Simin Jamaly, PhD student TREC
 
En studie indikerer at når standard behandlingsregime for venøs trombose er fullendt, kan repeterte D-dimer målinger være nyttig for å indentifisere pasienter med lav risiko som trygt kan avslutte antikoagulasjonsbehandlingen.

Hva som er optimal behandlingslengde etter en episode av venøs trombose er usikkert.

Antikoagulasjonsbehandling er effektivt for å unngå tilbakeslag ved venøs trombose, men den er samtidig assosiert med økt blødningsrisiko. En studie har undersøkt om repeterte målinger av D-dimer, en markør for venøs trombose, kunne brukes til å identifisere personer med lav risiko for tilbakeslag slik at disse kunne avslutte antikoagulasjonsbehandlingen.

Studien inkluderte 1010 pasienter med førstegangs venetrombose eller lungeemboli og som hadde mottatt standard behandling med antikoagulantia. D-dimer ble målt før avsluttet antikoagulasjonsbehandling og deretter 15, 30, 60 og 90 dager etter behandlingsslutt. Pasientene ble oppfordret til å forlenge eller gjenoppta behandlingen dersom en D-dimer test var positiv.

Halvparten av pasientene hadde vedvarende negativ D-dimer og avsluttet behandlingen, mens 40 % av pasientene fortsatte eller gjenopptok behandlingen på grunn av positiv D-dimer. 10 % av pasientene avslo å fortsette til tross for at de hadde positiv D-dimer. Forekomsten av tilbakeslag var nesten tre ganger høyere hos de med positiv D-dimer som avslo antikoagulasjonsbehandling sammenlignet med de som hadde avsluttet etter negative D-dimer målinger.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Blood

Referanse:
Palareti G, Cosmi B, Legnani C, Antonucci E, De Micheli V, Ghirarduzzi A, et al. D-dimer to guide the duration of anticoagulation in patients with venous thromboembolism: a management study. Blood. 2014; 124(2): 196-203.

 

 

 

 

Be the first to like.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *