Aspirin mot tilbakefall av venøs trombose

Av Birgit Småbrekke, MD-PhD student TREC

PillsEn studie presentert i tidsskriftet Circulation konkluderer med at aspirin reduserer risikoen for tilbakefall av venøs trombose.

Pasienter som får venøs trombose uten kjent utløsende årsak har høy risiko for tilbakefall etter avsluttet behandling. Behandlingen forlenges dersom risikoen for tilbakefall av venøs trombose er høy, men det øker samtidig risikoen for blødningskomplikasjoner.

Det er publisert to uavhengige randomiserte kliniske forsøk for å undersøke om aspirin kan redusere risiko for tilbakefall av venøs trombose og store vaskulære hendelser (tilbakevendende venøs trombose, hjerteinfarkt, slag og kardiovaskulær død), uten å øke risikoen for blødning.

I denne studien presentert i Circulation har man slått sammen dataene fra de to randomiserte kliniske studiene for å undersøke effekten av aspirin (Albyl-E) på risikoen for tilbakefall av venøs trombose. 1224 pasienter med en tidligere uprovosert venøs trombose som hadde fullført antikoagulasjonsbehandling, ble inkludert i studien. Pasientene fikk behandling med aspirin eller placebo. Verken forskerne eller pasientene visste hvilken behandling pasientene fikk.

Studien viste at aspirin reduserte risikoen for tilbakevendende venøs trombose med 32%. Dette inkluderte både dyp venøs trombose og lungeemboli. Det ble beregnet at 42 pasienter må behandles med aspirin i et år for å forhindre 1 tilbakefall av venøs trombose. Aspirin reduserte også risikoen for store vaskulære hendelser med 35% og her ble det beregnet at 34 pasienter må behandles  i et år for å forhindre 1 hendelse. Risikoen for store blødninger var lav og det var ingen signifikant forskjell mellom behandlingsgruppene. Etter å ha ekskludert de som ikke fulgte behandlingen fra analysene, reduserte aspirin risiko for tilbakefall av venøs trombose med 42%.

Referanse: Simes, J., et al. (2014). “Aspirin for the Prevention of Recurrent Venous Thromboembolism: The INSPIRE Collaboration.” Circulation 130(13): 1062-1071.

1 person likes this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *