TREC disputas 22. desember

jebsenTREC_portrett_web 12Cand. med. Erin Mathiesen Hald disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskapelige fag 22. desember kl. 12.15 i Store Auditorium, MH-Bygget med avhandlingen: Cardiovascular risk factors, atherosclerosis and venous thromboembolism – The Tromsø study.

I avhandlingen har deltagere fra den fjerde Tromsøundersøkelsen, der over 27000 personer deltok, har blitt fulgt med tanke på utvikling av venøs blodpropp (VTE).

Ved inklusjon i studien ble det gjort målinger av tradisjonelle risikofaktorer for hjerteinfarkt, som blodtrykk, kolesterol, diabetes og røyking, hos samtlige deltagere, og 6000 deltagere fikk også gjort ultralydsmåling av åreforkalkning i halspulsåren samt målt betennelsesmarkøren høysensitivt (hs-)CRP.

Videre deltok 20 personer med tidligere VTE og 20 friske kontrollpersoner i en fettbelastningstest. Vi fant ingen sammenheng mellom tradisjonelle kardiovaskulære risikofaktorer eller forkalkning i halspulsåren og risiko for VTE, men vi fant en klar assosiasjon mellom disse markørene og fremtidig hjerteinfarkt. Hs-CRP var heller ikke assosiert med VTE, og i fettbelastningsforsøket hadde personene med tidligere blodpropp like nivå av fettstoffer i blodet før og etter måltid som kontrollene.

Sammenhengen mellom VTE og hjerteinfarkt kan ikke forklares av at disse sykdommene deler tradisjonelle risikofaktorer for åreforkalkning.

Veiledere

Hovedveileder professor John-Bjarne Hansen

Biveileder førsteamanuensis Sigrid Brækkan 

Bedømmelseskomite

Professor, M.D., PhD Flora Peyvandi, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Milan, Italia, 1. opponent.

Associate professor, M.D., PhD Astrid van Hylckama Vlieg, Department of Clinical Epidemiology, Leiden University Medical Center, Nederland, 2. opponent.

Professor, M.D., PhD, Ragnar Joakimsen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, leder av komité.

Disputasleder

Instituttleder Eyvind Paulssen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne

holdes 22. desember kl. 10.15, samme sted: Adamts13 levels as a risk factor for arterial and venous thrombosis – animal and human studies

 

1 person likes this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *