Er kombinasjonen av kroppshøyde og inaktivitet forbundet med økt risiko for blodpropp?

Av Ludvig B. Rinde, forskerlinjestudent i TREC

Man at home on his sofaEn nederlandsk studie nylig publisert i Journal of Thrombosis and Haemostasis har vist at det er farligere å være både høy og inaktiv enn å være kun en av delene. Dette gjelder både menn og kvinner.

Flere studier har vist at høye personer har økt risk for å få blodpropp i beina. Dette kan skyldes at høye personer har vanskeligere for å frakte blodet til hjertet, da blodet som skal tilbake fra beina jobber mot en sterkere tyngdekraft. I tillegg er det å sitte mye i ro sterkt forbundet med risiko for blodpropp. Dette skyldes at når man sitter vil venene i beina klemmes av slik at blodstrømmen fra leggene blir redusert. Denne risikoøkningen er sannsynligvis mer fremtredende hos høye personer som må sitte mer bøyd med knærne, noe som fører til mer avklemming av venene. Målet med studien var å undersøke om kroppshøyde alene, og i kombinasjon med mye stillesitting, ga økt risiko for blodpropp hos menn og kvinner.

Nesten 5000 personer som hadde hatt blodpropp og nesten 6000 som ikke hadde hatt blodpropp deltok i studien. Kroppshøyde og aktivitetsnivå i det foregående året før blodproppen ble undersøkt blant alle deltakerne. Deltakerne ble så delt inn i grupper i forhold til kroppshøyde (5 cm intervaller mellom 155 og 200 cm). For å definere immobilitet måtte de svare på to spørsmål: «hvordan bruker du mesteparten av dagen din?» og «hvordan klassifiserer du din daglige aktivitet med tanke på fysisk aktivitet?» For det første spørsmålet kunne man velge ett av følgende fire alternativer: stående, gående, sittende eller liggende, mens for det andre spørsmålet var det fire kategorier rangert fra lett til tungt. Svarene gående og stående, og de to tyngste kategoriene på spørsmål 2 ble klassifisert som mye daglig aktivitet, mens andre svar ble ansett som lite daglig aktivitet.

Resultatene fra studien viste at høy kroppshøyde var forbundet med økt risiko for både førstegangs blodpropp og tilbakefall av blodpropp. Menn i den øverste høydekategorien (>200 cm) hadde 3.8-ganger økt risiko for blodpropp sammenlignet med kontrollgruppen (165-170 cm), mens risikoen var 1.5-ganger høyere for de høyeste kvinnene (>185 cm). Det å sitte mye i ro var forbundet med en 1.2-ganger økt risiko hos menn uansett høyde, og 1.4-ganger økt risiko hos kvinner. Når man så på høyde i kombinasjon med stillesitting var risikoen høyest hos menn over 200 cm som satt mye i ro. Da var risikoen nesten 5-ganger så høy som hos menn i kontrollgruppen som rapporterte mer aktivitet gjennom dagen. For kvinner var risikoen høyest blant dem som var over 180 cm og inaktive. Her var risikoen 3-ganger så høy sammenlignet med kvinner i kontrollgruppen som hovedsakelig var aktive. Verdt å nevne er at risikoestimatene ikke var justert for fedme. Fedme gir økt risiko for blodpropp, spesielt hos høye personer, og er ofte forbundet med inaktivitet. Derfor kan det å utelate denne justeringen ha innvirkning på sammenhengen mellom inaktivitet, kroppshøyde og blodpropp.

Resultatene fra den nye studien tyder på at høye personer bør forsøke å ha en aktiv hverdag for å unngå økt blodpropprisiko.

Referanse: Flinterman LE, van Hylckama Vlieg A, Rosendaal FR, Cannegieter SC. Body height, mobility, and risk of first and recurrent venous thrombosis. Journal of thrombosis and haemostasis : JTH. 2015;13(4):548-54.

Be the first to like.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *