Valg av medisin ved langvarig behandling av kreft-relatert blodpropp

Av Trond Isaksen, Forskningssykepleier TREC

mann med sproyteÅ unngå alvorlig blødning og samtidig unngå tilbakefall av blodpropp er de viktigste sikkerhetsfaktorene når kreftpasienter må bruke blodfortynnende medisin.

Behandling av venøs blodpropp hos kreftpasienter er bedre og sikrere ved bruk av medikamentet heparin i stedet for mediakementet marevan. Dette er imidlertid kun grundig studert ved bruk av heparin i under 6 måneder.

Ettersom mange kreftpasienter må få behandling med heparin i mer enn 6 måneder er det viktig at sikkerheten ved lengre behandling også blir gjort rede for.

I en ny studie har man undersøkt sikkerhet ved bruk av heparin i inntil ett år hos kreftpasienter med venøs blodpropp. I denne studien ble 334 pasienter fulgt i over ett år. Pasienter ble rekruttert fra 43 ulike sentere i USA, Canada og Europa. Av disse måtte 32% få heparinbehandling i inntil ett år. Ut fra det var det mulig å sammenlikne bruk i inntil ½ år med bruk i inntil ett år, og den tilhørende risikoen for alvorlig blødning og tilbakefall.

Forskerne konkluderte med at heparinbehandling av kreftpasienter med venøs blodpropp i inntil ett år ikke førte til mer blødning eller tilbakefall av blodpropp enn behandling som bare varer i inntil ½ år. Forskerne sier at det var stor variasjon i kreftsykdommene slik at man ikke greide å designe studien med en kontrollgruppe, noe som ellers er ideelt ved forskning på medisinbruk. Det ble også registrert at en del døde underveis i studien som følge av kreft. Frafall underveis kan føre til at de som blir igjen utgjør en gruppe som ikke er representativ.

Til tross for at studien er et tiltrengt «bevis» på at praksisen med å gi langvarig heparinbehandling til denne gruppen av pasienter er forsvarlig, så innebærer de nevnte kompliserende faktorene at funnene bør bekreftes av mer forskning.

Referanse: C. W. Francis et. al Treatment of venous thromboembolism in cancer patients with dalteparin for up to 12 months: the DALTECAN study. J Thromb Haemost 2015; 13: 1228–1035.

Be the first to like.