Menn får mye oftere tilbakefall av blodpropp

Av Lars D. Horvei, stipendiat i TREC

Forekomsten av blodpropp (venøs trombose) er likt fordelt mellom kjønnene. Graviditet og bruk av p-piller, eller østrogen i overgangsalder er vanlige utløsende årsaker hos vektkvmnkvinner, men er sjelden et problem hos menn. Dette «kamuflerer» derfor at menn egentlig er mer utsatt for å få blodpropp enn kvinner.

En europeisk multisenter-studie har undersøkt om det er kjønnsforskjeller i risiko for tilbakefall etter førstegangs blodpropp. De fant at menn hadde fem ganger høyere risiko enn kvinner som hadde blodpropp utløst av hormonelle årsaker, men «bare» dobbelt så høy risiko som kvinner uten slik utløsende årsak. Dette kan forklares av at graviditet er et forbigående fenomen og at kvinner som har gjennomgått blodpropp ikke skal bruke p-piller eller østrogenpreparater. På den måten elimineres den utløsende årsaken hos disse kvinnene, og de har dermed lavere risiko for tilbakefall.

Når man sammenlignet risikoen for tilbakefall blant menn og kvinner som ikke hadde blodpropp utløst av hormonelle årsaker var altså risikoen dobbelt så høy for menn. Vi vet lite om bakgrunnen til kjønnsforskjellen, og det er til dags dato ikke påvist genetiske faktorer som øker risikoen spesifikt hos menn. Det faktum at menn stort sett er høyere enn kvinner kan kanskje forklare noe, da forskning blant annet fra Tromsø har vist at lang kropp og lange bein øker risikoen for blodpropp.

Referanse: Roach R, Lijfering W, Tait R. et al. Sex difference in the risk of recurrent veonus thrombosis: a detailed analysis in four European cohorts. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2015

Be the first to like.