Hvor mye kreftutredning skal man gjøre hos pasienter med blodpropp av ukjent årsak?

Av Gro Grimnes, PhD i TREC

Blodpropp kan være første tegn på underliggende kreftsykdom. I en kanadisk studie har man sammenlignet to ulike strategier for å lete etter kreft hos pasienter med venøs blodpropp uten kjent årsak. CT-undersøkelse av mage og bekken i tillegg til standard undersøkelse førte ikke til at man påviste flere krefttilfeller enn standard undersøkelse alene, og risikoen for å overse kreft etter standard undersøkelse var liten.

Kreft er en kjent risikofaktor for venøs blodpropp, og blodpropp kan oppstå før kreftsykdommen er oppdaget. Det er derfor fornuftig å tenke på muligheten for underliggende kreftsykdom hos pasienter med venøs blodpropp uten kjent årsak. Hvor langt man skal gå i å utrede disse pasientene for kreft har imidlertid vært uklart, og dette har medført ulik praksis i både inn- og utland. Nå har en kanadisk studie, publisert i The New England Journal of Medicine i august 2015, bidratt til økt kunnskap.

Studien ble gjennomført på flere sykehus i Canada. Pasienter med venøs blodpropp uten kjent årsak ble tilfeldig fordelt til to grupper. Pasientene i begge grupper ble undersøkt med standard undersøkelse, mens den ene gruppen fikk utført CT-undersøkelse av mage/bekken-regionen i tillegg. Standard utredning innebar i denne studien gjennomgang av sykehistorie, undersøkelse, blodprøver og røntgenbilde av thorax (hjerte/lunger). I tillegg ble det hos kvinner over 50 år gjort undersøkelse av bryst og/eller mammografi hos kvinner, samt livmorhalsprøve hos kvinner i alder 18-70 år dersom disse undersøkelsene ikke var gjort i løpet av foregående år. Hos menn over 40 år ble det på tilsvarende måte gjort prostataundersøkelse.

Det var over 400 pasienter i hver gruppe. Totalt ble 33 (3.9%) av studiedeltakerne diagnostisert med kreft i løpet av 1 års oppfølging. Henholdsvis 4 av 14 krefttilfeller i gruppa som fikk standard undersøkelse og 5 av 19 krefttilfeller i gruppa som i tillegg fikk utført CT-undersøkelse, ble ikke oppdaget av planlagte undersøkelser.

Forskerne konkluderer med at forekomsten av udiagnostisert kreft var lavere enn forventet blant pasienter med venøs blodpropp uten kjent årsak, og at det ikke er nødvendig med CT-undersøkelse av mage/bekken som ledd i standard kreftutredning hos disse pasientene. Grundig gjennomgang av sykehistorie, undersøkelse, blodprøver og røntgenbilde av thorax er nyttig. Denne kunnskapen gjør at man kan unngå unødvendige CT-undersøkelser, og dermed redusere strålebelastning og risiko for nyresvikt som følge av bruk av røntgenkontrastmiddel hos pasientene.

Referanse: Carrier, M., et al., Screening for Occult Cancer in Unprovoked Venous Thromboembolism. N Engl J Med, 2015. 373(8): p. 697-704.

 

Be the first to like.