Betydning av familiehistorie hos pasienter som har hatt venøs blodpropp

COLOURBOX3751825Av Esben Bjøri, forskerlinjestudent TREC

 

Det er godt etablert i fagmiljøet at dersom du har en bror, søster, mor eller far(førstegradsslektning) som har gjennomgått en episode med venøs blodpropp, så har du også selv en forhøyet risiko for venøs blodpropp. Men hva har dette å si dersom du allerede har gjennomgått en slik episode?

I en nylig publisert artikkel fra Malmø i Sverige ble det funnet en sammenheng mellom familiehistorie med venøs blodpropp og risiko for tilbakevennende venøs blodpropp. Studien visste at risikoen for tilbakevennende blodpropp var nesten 2 ganger høyere i den undersøkte gruppen sammenlignet med personer som ikke hadde en familiehistorie med venøs blodpropp.

Gjelder dette meg?

Et viktig poeng å understreke fra studien er at dette gjaldt for pasienter som hadde gjennomgått en episode med uprovosert venøs blodpropp. Med uprovosert menes i denne sammenhengen at ingen åpenbare utløsende faktorer for blodproppen, så som kirurgi, traume, immobilisering eller kreft, kan identifiseres.

Tidligere studier har visst at menn generelt sett har en høyere risiko for tilbakefall enn kvinner. I denne studien fant man imidlertid at familiehistorie var en risikofaktor for tilbakefall blant kvinner, mens menn som hadde en familiehistorie med venøs blodpropp ikke hadde en høyere risiko for tilbakevennende blodpropp enn menn uten familiehistorie.

Risikoen for tilbakevennende blodpropp var aller høyest hos pasientene som hadde fått påvist en kjent genetisk risikofaktor for venøs blodpropp, det som på fagspråket kalles trombofili, i tillegg til en familiehistorie med venøs blodpropp. Kvinner med trombofili i tillegg til en familiehistorie med venøs blodpropp hadde i denne studien over 3 ganger høyre risiko for et tilbakefall sammenliknet med kvinner som hverken hadde familiehistorie eller trombofili.

Funnene i studien understreker at det fortsatt finnes ukjente genetiske årsaker til venøs blodpropp. Det er viktig at disse identifiseres, slik at man mer eksakt kan forutsi risikoen for tilbakefall hos enkeltpasienter, og dermed iverksette mer målrettet og effektiv forebygging.

Referanse: Sundquist K, Sundquist J, Svensson PJ, Zoller B, Memon AA. Role of family history of venous thromboembolism and thrombophilia as predictors of recurrence: a prospective follow-up study. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2015.

 

Be the first to like.