TREC introduserer «Blog Week»

Av Esben Bjøri, forskerlinjestudent TRECCOLOURBOX3027011

Som et ledd i en ny strategi for forskningsformidling, innføres fra nyttår konseptet Blog-week i K.G.Jebsen – TREC. Gjennom flere ukentlige innlegg vil vi gi et nærmere innblikk i vårt fagfelt og den daglige aktiviteten her ved K.G.Jebsen Senter for Tromboseforskning.

Forskningsformidling skal ved siden av forskning og utdanning være én av tre kjerneaktiviteter ved norske universiteter og høyskoler. Med konseptet blog-week viser vi i TREC at vi tar dette ansvaret på alvor. Hensikten med «Blog-week» er å drive folkeopplysning, formidle informasjon og kunnskap, samt belyse vårt arbeid innenfor fagfeltet til den delen av samfunnet som ikke er tradisjonelle brukere av forskning.

Gjennom et variert spekter av innlegg vil vi presentere pågående prosjekter og forskning i TREC, vi vil gi et innblikk i den daglige virksomheten til våre forskere og ansatte og vi vil fortelle om våre internasjonale samarbeid, sosiale aktiviteter, nyheter fra det siste på forskningsfronten og det som ellers måtte berøre senterets anliggende. Kanskje får du en sniktitt på labben, fortellinger fra spennende utveksling, oppdateringer fra nasjonale og internasjonale konferanser, intervjuer, med mer.

Ansvaret for bloggen veksles mellom de ansatte i TREC, men det er ikke usannsynlig at det dukker opp noen gjesteinnlegg også.

Følg med på TREC-bloggen!

1 person likes this post.