På utveksling i San Diego

Av Esben Bjøri, forskerlinjestudent TREC bilde san diego

 I oktober reiste vår kjære forskerlinjestudent Birgit Småbrekke på utveksling ut i den store verden. Turen gikk til San Diego i USA og en av våre internasjonale samarbeidspartnere ved Universitetet i California. Vi har tatt en prat med Birgit om hennes opplevelser på reisen. Birgit går 4.året på medisinstudiet og er inne i sitt 2.år som forskerlinjestudent hos TREC. For tiden er det hjernen og nervesystemets mysterier som beskjeftiger henne i studiehverdagen. I TREC jobber hun med genetiske risikofaktorer for venøs blodpropp. Den skarve rest av fritid opptas av trening og sosiale lag med venner.

Fortell oss om oppholdet ditt i San Diego?bilde san diego 2

Jeg hadde et bilateralt opplegg. Primært var jeg i San Diego for klinisk utveksling i forbindelse med internasjonalt semester på 4.året. Jeg besøkte en klinikk som spesialiserte seg på blødersykdommer og venøs trombose. Her fulgte jeg legene og deltok i pasientkonsultasjoner og prosedyrer. Den andre delen av opplegget brukte jeg til å besøke en av forskningsgruppene vi i TREC samarbeider med ved University of California, San Diego (UCSD). Dette er en forskningsgruppe som fortrinnsvis spesialiserer seg på genetikk. Her fikk jeg omvisning på labben, delta på labmøter og et innblikk i hvordan de jobber med genetikk på laboratoriet. Utover dette var jeg også 1 dag i uken på et sykehus som spesialiserer seg på generell benign hematologi, det vil si godartede blodsykdommer.

Hva vil du si er den mest verdifulle erfaringen du tar med deg fra utvekslingen?

Gjennom den kliniske utvekslingen fikk jeg kjennskap til svært sjeldne sykdommer, som jeg neppe vil kunne se i Norge. Genetikk er sentralt i mitt prosjekt, slik at et innsyn i hvordan de jobber med genetikk på labben var svært nyttig. Ellers lærte jeg også mye av den formelle søknads- og inntaksprosessen i forbindelse med oppholdet i USA.

Hva gjorde spesielt inntrykk?

Det var spesielt å oppleve USA, alt er så enormt der. Jeg fikk heldigvis tid til å reise litt når jeg hadde besøk av venner og familie, hvilket gav meg mange minnerike opplevelser. Møte med helsevesenet var også spesielt. Der er pasienten «kunden», og det første legen spør pasienten om er ofte hvilken type forsikring han eller hun har. En pasient gjorde også spesielt inntrykk. Dette var en pasient med en sjelden og alvorlig blødersykdom som også hadde mange sosiale og psykiske problemer å stri med.

1 person likes this post.