NanoSight

Av Cathrine Ramberg, spesialingeniør TRECNanoSight photo

Hei, jeg heter NanoSight og er en viktig del av laboratoriet til TREC. Jeg kan telle og måle størrelsen på bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bitte-bittesmå partikler som finnes blant annet i blodet vårt. Disse kalles ekstracellulære vesikler og man tenker de er som små signalmolekyler som hjelper cellene i kroppen vår å «snakke» med hverandre. Vesiklene kan frakte med seg proteiner og små regulatoriske RNA-molekyler (miRNA). Når vesiklene så smelter sammen med en celle vil innholdet overføres og signalet er mottatt.

I TREC er vi interesserte i å undersøke sammenhengen mellom ekstracellulære vesikler og blodpropp. Ved blodpropp vil det kunne være skade på vev, i tillegg til liten oksygentilførsel til noen av kroppens celler. Dette kan trigge disse cellene til å øke produksjonen av ekstracellulære vesikler. Her kommer NanoSight inn i bildet. Om vi kan måle en forskjell i antall vesikler fra friske og syke mennesker, kan de kanskje brukes som biomarkører på blodpropp. Kanskje frakter også vesiklene fra syke mennesker med seg andre «beskjeder» enn hos friske? For øyeblikket har vi flere prosjekter gående som undersøker nærmere denne mulige sammenhengen.

Om du vil lese mer om arbeidspakken «Betydning av mikropartikler og miRNA for venøs trombose risiko» kan du besøke hjemmesida vår: https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=380245&sub_id=380785

2 people like this post.