En forsker(linjestudents) hverdag: tirsdag 8. mars.

Av Håkon Sandbukt Johnsen, forskerlinjestudent TREChåkon kalender

En forskers hverdag består formodentlig av forskning, og min tirsdag 8. mars er nok ikke representativ for den gjennomsnittlige hverdagen til en forsker, men inneholder noen av de viktige komponentene. En av dem er kaffe, denne herlige drikken vi gledelig inntar, da vi vet at et moderat inntak av kaffe kan redusere risiko for blodpropp1.

«Blog week» ruver øverst på timeplanen og illustrerer at forskningsformidling er og blir viktig for forskere. Nå er det ikke alle som bruker blogg som plattform, men det å dele og gjøre ny kunnskap tilgjengelig, er noe alle forskere må prioritere høyt, uavhengig av metode.

På tirsdager har vi vitenskapelige møter der vi presenterer egen forskning og holder oss oppdaterte og diskuterer hverandres forskning innad i gruppa. Denne dagen er det Olga Vikhammer Gran, stipendiat i TREC som holder foredrag. Hun forsker på venøs blodpropp og kreft, et viktig tema, da blodpropp er den andre mest vanlige årsaken til død blant kreftpasienter2.

Videre består dagen av å lære seg verktøyene og metodene for å drive god forskning. På lik linje med det medisinske fagfeltet generelt, er også disse metodene i rask utvikling. Dette medfører at vi, som alle andre i en akademisk setting, er nødt til å kontinuerlig oppdatere oss faglig, fra professorer til forskerlinjestudenter.

Foruten kaffe inntas det også, i tråd med MH-student-imaget, mye makrell og havregryn til lunsj. Siste punkt for dagen, «TRECxercise», kan du lese mer om i mitt tidligere blogg innlegg; Aktive forskere er gode forskere.

 

  1. Enga KF, Braekkan SK, Hansen-Krone IJ, Wilsgaard T, Hansen JB. Coffee consumption and the risk of venous thromboembolism: the Tromso study. J Thromb Haemost. 2011;9(7):1334-9.
  2. Noble S, Pasi J. Epidemiology and pathophysiology of cancer-associated thrombosis. Br J Cancer. 2010;102 Suppl 1:S2-9.
Be the first to like.