Hvordan påvirker kortikosteroider blodlevring hos friske mennesker?

Av Esben Bjøri, forskerlinjestudent TRECpiller esben blog

I en nylig publisert studie fra Nederland ble effekten av kortikosteroider på blodlevring hos friske mennesker undersøkt, med oppsiktsvekkende resultater.

Bakgrunnen for denne studien var at man tidligere har sett en assosiasjon mellom bruk av kortikosteroider og økt risiko for venøs blodpropp hos pasienter med inflammatoriske sykdommer, som leddgikt, KOLS, astma og inflammatorisk tarmsykdom. Det har fram til nå vært uklart om denne assosiasjonen skyldes en økt inflammasjon hos disse pasientene eller om behandling med kortikosteroider også bidrar til den økte risikoen. Forskerne ønsket derfor å undersøke hvordan kortikosteroider ville påvirke blodets evne til levring hos friske individer.

For å undersøke dette tok de i bruk selve krumtappen i forskerens verktøykasse, nemlig en randomisert kontrollert studie (RCT).  Deltakerne ble tilfeldig fordelt i 2 grupper hvorav den ene fikk 0.5 mg/kg/dag dose med kortikosteroider, mens den andre gruppen fikk placebo i 10 dager.

Resultatene fra studien var at bruk av kortikosteroider førte til en økt blodlevringstendens hos friske individer etter 10 dagers bruk, og forskerne konkluderte med at disse funnene kunne tyde på at kortikosteroidbehandling kan øke risikoen for venøs blodpropp hos pasienter med inflammatoriske sykdommer. Det er dog usikkert om behandling med kortikosteroider vil ha samme effekt på blodlevring hos syke mennesker som hos friske individer, og det kreves derfor mer forskning for å understøtte denne konklusjonen.

 

Referanse:

Majoor CJ, Sneeboer MMS, de Kievit A, Meijers JCM, van der Poll T, Lutter R, Bel EH, Kamphuisen PW. The influence of corticosteroids on hemostasis in healthy subjects. J Thromb Haemost 2016; 14: 716–23.

 

Be the first to like.