Overvekt og venøs trombose – er betennelse «the missing link»?

Av Lars D. Horvei, stipendiat i TRECmålebånd overvekt

Overvekt og fedme er en velkjent og betydelig risikofaktor for blodpropp. Personer med BMI over 30 har 2-3 ganger økt risiko for blodpropp. Årsaken til dette er ikke helt kjent, men vi har i tidligere studier vist at ledsagende fenomener som diabetes, høyt blodtrykk og fettstoffer i blodet ikke har noen betydning for risikoen for venøs trombose.

Vi vet at det har betydning hvor på kroppen fettet legger seg, og at bukfettet er spesielt farlig, særlig når det gjelder risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Noe av grunnen til dette er sannsynligvis at fettvevet i buken til overvektige personer er i en slags kronisk betennelsestilstand, som gir opphav til en rekke forstyrrelser i kroppen, også i koagulasjonssystemet (blodlevringssystemet).

Ved å bruke data fra den 4., 5. og 6. Tromsøundersøkelsen, undersøkte vi hvilken betydning kronisk betennelse (målt med blodprøven CRP) hadde for sammenhengen mellom overvekt, fedme og blodpropp, og sammenlignet resultatene mellom hjerteinfarkt og venøs trombose.

Vi så at sammenhengen mellom betennelse og hjerteinfarkt var sterkere enn sammenhengen mellom betennelse og venøs blodpropp, og også at sammenhengene var sterkere hos kvinner enn hos menn. Omtrent 20 prosent av sammenhengen mellom overvekt og venøs blodpropp hos kvinner kunne forklares av betennelse, mens ingen sikker sammenheng ble påvist hos menn. Til sammenligning var det klar forbindelse mellom betennelse og hjerteinfarkt hos begge kjønn.

Sånn sett støtter denne studien opp om tidligere funn som sier at selv om overvekt og fedme er en felles risikofaktor for hjerteinfarkt og venøs blodpropp, er mekanismene som ligger til grunn forskjellige for de to sykdomstilstandende.

 

Referanse: Horvei et al. C-reactive protein, obesity, and risk of arterial and venous thrombosis. J Thromb Haemost 2016; May 21. Epub ahead of print

1 person likes this post.