Kan pasienter selv måle varige mén etter blodpropp med et spørreskjema, eller bør det gjøres på en sykehusvisitt?

Av Trond Isaksen, stipendiat i TREC

Post-trombotisk syndrom (PTS) er kroniske symptomer og tegn som følge av blodpropp i trond i artikkel bildede dype venene. Alvorlighetsgraden av PTS måles med Villalta skår, og kan variere fra ingen plager eller tegn, til å være sterkt funksjonsnedsettende, for eksempel på grunn av kronisk smerte, hevelse og sår. Utvikling av behandling for PTS avhenger av forskning ettersom ingen effektiv kur er tilgjengelig.

PTS målt med Villalta skår krever et sykehusbesøk der pasientene skårer fem typiske symptomer, mens en lege eller en sykepleier skårer seks typiske tegn. I en studie nylig publisert i Thrombosis Research spurte vi 61 pasienter som hadde en historie med alvorlig blodpropp i de dype venene i beinet om å fullføre Villalta skår med et spørreskjema hjemme. Etter noen uker, målte vi Villalta skår på nytt på et standard sykehusbesøk med en sykepleier. Hvis disse to målingene var like, vil klinikere og forskere kunne skaffe verdifulle PTS data gjennom spørreskjemaer, en metode som vil gi lavere kostnad og umake for alle parter. Vi fant imidlertid ikke noe godt samsvar, og pasienter vurderte PTS-tegnene sine som mer alvorlig enn det sykepleieren gjorde, kanskje fordi det ble vanskelig for en gjennomsnittspasient å se for seg den mest alvorlige graden av PTS.

Noe uventet fant vi også at det bare var et moderat samsvar i hvordan symptomene ble vurdert. Andre forskere (Utne et al Thromb. Haemost. 115 (2016) 1–7) har nylig lyktes i å få godt samsvar mellom sykehusbesøk og spørreskjemaer ved å inkludere bilder som hjelper pasientene i å vurdere PTS-tegn på samme måten som leger og sykepleiere. Selv om bildene så ut til å hjelpe, ble tegnene fortsatt vurdert som litt alvorligere av pasienten selv, og symptomer ble vurdert kun én gang. Det kan være at forskere vil begynne å bruke spørreskjemaer for å måle PTS, men vi mener at det moderate samsvaret vi fant når pasientene vurderte symptomene sine to ganger bør utforskes mer.

 

Isaksen T, Tichelaar V.Y.I.G, Skjeldestad F.E, Brodin E, Vik A, Singh K, Hansen J-B. Inter-rater agreement between professional-rated and patient-rated scores of the Villalta scale for evaluation of the post-thrombotic syndrome. Thrombosis Research Vol 141 May 2016

Be the first to like.