Mistanke om lungeemboli- hvem trenger CT-undersøkelse?

Av Gro Grimnes, stipendiat i TREC

Lungeemboli er en alvorlig tilstand hvor tidlig diagnostikk og behandling kan være avgjørende. Symptomene på lungeemboli, som tung pust, pusteavhengige smerter og hoste, er vanlige også ved andre tilstander som for eksempel lungebetennelse. For sikker diagnose er det derfor ofte nødvendig med CT-røntgen av lungene.

CT-røntgen med kontrast er en nyttig og som oftest avklarende undersøkelse for å stille diagnosen lungeemboli, men for å unngå unødvendig strålebelastning, risiko for kontrastbivirkning og ressursbruk, er det viktig å kunne skille ut hvem som trenger CT, og hvem som trygt kan unngå det fordi sannsynligheten for at de har lungeemboli er lav.

I en stor meta-analyse nylig publisert i Annals of Internal Medicine, har nederlandske forskere gått gjennom tidligere publiserte studier og re-analysert data fra over 7000 pasienter for å finne svar på dette. Alle pasientene ble vurdert med Wells score, hvor man gir poeng for sannsynlig diagnose, tegn til blodpropp i beina, tidligere blodproppsykdom, rask puls, nylig gjennomgått kirurgi eller immobilisering, kreftsykdom og tegn til blødning i lunger. Ved høy score gjøres CT. Ved lav score ble vurderingen supplert med en blodprøve, D-dimer, som hos de fleste blir forhøyet ved blodpropp. Pasientene med lav Wells score og normal D-dimer ble ikke undersøkt med CT, men ble fulgt opp de neste tre månedene uten behandling. Analysene ble gjort både med fast grenseverdi for D-dimer, og med en aldersjustert verdi, hvor man anså lett forhøyet D-dimer som normalt hos eldre.

Forskerne fant ut at man hos 28% av pasientene med mistenkt lungeemboli trygt kan avkrefte diagnosen på bakgrunn av lav Wells score og normal D-dimer. Ved å bruke aldersjustert grenseverdi for D-dimer øker andelen som slipper CT-undersøkelse til 33%, uten at man overser flere lungeembolitilfeller.

Forskerne konkluderer med at vurdering av Wells score og aldersjustert D-dimer er et trygt og godt beslutningsverktøy for å sikre nødvendig og unngå unødvendig utredning av pasienter med mistenkt lungeemboli.

Kilde: van Es et al, Wells Rule and D-dimer Testing to Rule Out Pulmonary Embolism, Ann Intern Med. 2016, 165:253-261

1 person likes this post.