Arvelig blodpropp hos kvinner – påvirkes risikoen av hvem den nedarves fra?

Av Line H. Evensen, stipendiat

Risiko for venøs blodpropp kan påvirkes av mange faktorer, men blant kvinner i fertil alder kan blodpropphendelser ofte relateres til hormonelle faktorer slik som graviditet eller bruk av p-piller. Flere studier har også vist at risiko for venøs blodpropp har en betydelig arvelig faktor, og at blodpropp i nær familie øker risikoen mer hos kvinner i fertil alder enn hos menn i samme aldersgruppe. Det er derimot uvisst om risikoen for blodpropp hos kvinner påvirkes av om det er en kvinne (mor, søster) eller mann (far, bror) i nær familie som tidligere har hatt blodpropp, og om et hormonrelatert tilfelle av blodpropp hos denne personen (mor eller søster) har noen innvirkning.

Dette ble undersøkt i en studie som nylig ble publisert i Journal of Thrombosis and Haemostasis. Studien inkluderte kvinnelige slektninger av personer som hadde en genetisk predisposisjon for venøs blodpropp (for eksempel en type mutasjon som er kjent å øke risikoen) og som hadde hatt venøs blodpropp. Eksponering for kjente risikofaktorer, inkludert bruk av p-piller og graviditet, ble kartlagt hos begge parter, og forekomst av blodpropp i fertil alder (15-50 år) ble registrert hos de kvinnelige slektningene.

Resultatene viste at den generelle risikoen for blodpropp hos disse kvinnene ikke ble påvirket av om det var en mannlig eller kvinnelig slektning som tidligere hadde hatt blodpropp. Blant kvinner med en kvinnelig slektning med blodpropp, så viste imidlertid resultatene mer enn tre ganger høyere risiko der den kvinnelige slektningen hadde hatt hormonrelatert blodpropp sammenlignet med der hvor den kvinnelige slektningen hadde blodpropp som ikke var hormonrelatert, men denne risikoen var ikke forskjellig fra de som hadde en mannlig slektning med blodpropp. Graviditet økte risikoen mer hos kvinner med en kvinnelig slektning sammenlignet med de med en mannlig slektning og aller mest hos kvinner med en kvinnelig slektning som hadde hatt hormonrelatert blodpropp, men forskjellene mellom disse gruppene var ikke statistisk signifikante og må tolkes som usikre. Alle resultatene var uavhengig av om den genetiske predisposisjonen for blodpropp var nedarvet eller ikke.

Forskerne konkluderer med at det trengs mer forskning, men at funnene indikerer at en familiær historie med blodpropp hos en mor eller søster, spesielt dersom denne var hormonrelatert, kan øke risikoen ytterligere hos kvinnelige slektninger. Denne informasjonen kan for eksempel være nyttig i rådgiving i valg av prevensjonsmidler.

Kilde: van Vlijmen et al., The impact of a male or female thrombotic family history on contraceptive counseling: a cohort study, J Thromb Haemost. 2016 Sep;14(9):1741-8.

1 person likes this post.