Ny markør for venøs blodpropp oppdaget

Av Caroline Lind, stipendiat

Venøs blodpropp oppstår som følge av et komplisert
samspill mellom gener, miljø- og livsstilsfaktorer. Selv om ulike metoder for å finne de som står i fare for å få sykdommen eksisterer, er venøs blodpropp fremdeles en vanlig sykdom som bidrar sterkt til funksjonssvikt og død. I tillegg er behandlingen av venøs blodpropp forbundet med fare for alvorlige blødninger. Det er derfor et sterkt behov for å forbedre verktøyene som i dag brukes i klinisk praksis for å finne de som står i fare for å få en førstegangs blodpropp, men også tilbakefall av venøs blodpropp. Et steg på veien for å forbedre de kliniske verktøyene er å finne nye markører som viser om en person står i fare for å få venøs blodpropp.

I en studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Blood, målte svenske og franske forskere proteiner i blodet til deltakerne i to ulike studier for å undersøke om noen av disse proteinene var markører for venøs blodpropp. Mulige markører ble først undersøkt i blod fra pasienter med venøs blodpropp og kontroller uten blodpropp fra den generelle befolkningen i Stockholm, og markørene som var forbundet med venøs blodpropp hos disse deltakerne ble undersøkt på ny i blodprøver fra en liknende, men større fransk studie. Resultatene viste at av over 400 undersøkte proteiner, var 4 proteiner markører for venøs blodpropp i blodet fra de svenske deltakerne, og 2 av disse ble bekreftet å være markører for venøs blodpropp også blant de franske deltakerne. Ett av disse proteinene, kalt von Willebrand faktor, er tidligere kjent å være forbundet med venøs blodpropp, mens det andre proteinet, forkortet PDGFB, er nyoppdaget som en markør for venøs blodpropp.

Funnene fra studien tyder på at proteinet PDGFB er en ny markør for venøs blodpropp, og denne informasjonen kan være nyttig i arbeidet med å forbedre verktøyene som i dag brukes i klinisk praksis for å finne de som står i fare for å få venøs blodpropp. Mer forskning på området trengs imidlertid før resultatene kan benyttes i klinisk praksis.

Kilde: Bruzelius et al. PDGFB, a new candidate plasma biomarker for venous thromboembolism: results from the VEREMA affinity proteomics study. Blood, 2016. DOI: 10.1182/blood-2016-05-711846 (publisert elektronisk i påvente av papirutgave).

Be the first to like.