Bør ulike krefttyper gi ulik behandling ved blodpropp?

Av Benedikte Paulsen, Forskerlinjestudent I TREC

En fjerdedel av alle tilfeller av venøs blodpropp inntreffer hos kreftpasienter. Blodpropp hos kreftpasienter kan føre til lengre sykehusopphold, komplikasjoner som svekker livskvaliteten, eller i verste fall plutselig død. Behandling og forebygging av blodpropp hos kreftpasienter er spesielt utfordrende fordi kreftpasienter har høyere risiko for blødning ved bruk av blodfortynnende medisiner. Retningslinjene for behandling av blodpropp er like uansett hvilken krefttype pasienten har.

I en studie som nylig ble publisert i The American Journal of Medicine har forskere fra Frankrike sett på forskjeller i blødningsrisiko etter førstegangs blodpropp og risiko for tilbakevendende blodpropp ved ulike krefttyper. Pasienter fra 15 forskjellige land som hadde opplevd en blodpropp ved samtidig bryst-, prostata-, tarm-, eller lungekreft var inkludert i studien. Totalt deltok 3947 personer, der 24% hadde brystkreft, 16% hadde prostatakreft, 30% hadde tarmkreft og 30 % hadde lungekreft.

Funnene viste at forskjellige typer kreft gir ulike komplikasjoner når pasientene blir behandlet etter dagens retningslinjer. Lungekreftpasienter hadde fire ganger høyere risiko for tilbakevendende blodpropp ved standard behandling i forhold til pasienter med brystkreft. Blant pasienter med prostatakreft var andelen av blødninger høyere enn andelen av tilbakevendende blodpropp, noe som kan tyde på at disse pasientene var overbehandlet ved standard behandling. Forskerne foreslo avslutningsvis at risikoen for tilbakevendende blodpropp og alvorlig blødning varierte ut fra krefttype, og antydet at fremtidig forskning burde ha som mål å utvikle mer tilpasset behandling for de ulike krefttypene.

Det er viktig å påpeke at studien ikke tok høyde for andre risikofaktorer som er kjent i utviklingen av blodpropp. Videre er det også slik at de undersøkte kreftformene er veldig ulike med tanke på underliggende mekanismer og dødelighet. De er derfor ikke direkte sammenlignbare, og dette gjør funnene mindre pålitelige. Mer forskning er nødvendig for å bekrefte disse funnene.

Referanse: Mahe I, Chidiac J, Bertoletti L, Font C, Trujillo-Santos J, Peris M, Pèrez Ductor C, Nieto S, Grandone E, Monreal M, and the RIETE investigators. The clinical course of venous thromboembolism may differ according to cancer site. The American Journal of Medicine (2016).

Be the first to like.