Immunsystemet sinker fjerningen av blodpropp

Av Ina Isabella Høiland
PhD-student ved TREC

T-celler er viktige celler i kroppens forsvarssystem. Disse cellene er med på å beskytte oss mot bakterier og andre ting som kan være farlige for vår helse. Paradoksalt nok kan disse cellene også være med på å forverre situasjoner som kan være farlige for oss, blant annet dannelsen av blodpropp. Dette var det noen forskere i Tyskland ville se nærmere på – de ville undersøke T-cellenes rolle i venøs blodpropp.

Venøs blodpropp oppstår vanligvis i en vene i beinet, hvor det er dårlig blodgjennomstrømning. I mus kan man lage venøs blodpropp ved å blokkere en vene slik at blodgjennomstrømningen reduseres og en propp dannes. Dette kalles en dyremodell for venøs blodpropp. Den tyske forskningsgruppen brukte denne dyremodellen og undersøkte om det var T-celler tilstede der hvor blodproppen ble dannet. De så også på hvordan disse cellene oppførte seg der.

Forskerne fant at forsvarscellene faktisk kom til stedet hvor blodproppen oppstod og at de ble der til blodproppen var oppløst igjen. De fant også at når T-cellene befant seg i og i nærheten av blodproppen, var de aktive. Det vil si at T-cellene sendte signaler til andre type celler om at de også skulle komme til stedet der hvor blodproppen ble dannet. De nyankomne cellene, som blir tiltrukket til stedet av T-cellene, er celler som gjør det vanskeligere å oppløse blodproppen, og den blir da større og tyngre. Siden blodpropp er en potensielt farlig sykdom, vil kroppen helst oppløse proppen så fort som mulig for å unngå at en farlig situasjon oppstår. T-cellene hindrer kroppen fra å løse opp blodproppen. Forskerne fant også ut at om de tok bort T-cellene eller de signalene som de sender ut, gikk det fortere å oppløse blodproppen.

Siden mus og mennesker er ganske forskjellige, ville forskerne se om de klarte å finne noe som indikerte at disse forsvarscellene også er med i blodproppdannelse hos mennesker. For å gjøre dette brukte de vener fra åreknuter. Selv om blodpropp normalt ikke forekommer i disse venene, er det redusert blodgjennomstrømning i dem, noe som kan ligne på det som skjer der hvor det er blodpropp. Forskerne fant at T-cellene også var tilstede i disse venene, noe som kan tyde på at det de fant i musene også kan være situasjonen hos mennesker.

Denne studien gir ny innsikt i hvordan forsvarscellene våre er med på å kontrollere og styre fjerningen av venøs blodpropp. Disse funnene kan være med på å forbedre behandling av venøs blodpropp i fremtiden.

Referanse: Luther N, Shahneh F, Brähler M, Krebs F, Jäckel S, Subramaniam S, Stanger C, Schönfelder T, Kleis-Fischer B, Reinhardt C, Probst HC, Wenzel P, Schäfer K, Becker C. Innate Effector-Memory T-Cell Activation Regulates Post-Thrombotic Vein Wall Inflammation and Thrombus Resolution. Circulation Research (2016).

Be the first to like.