Blodproppforebygging ved gips og artroskopi – nytter det?

Av Gro Grimnes
PhD-student ved TREC

Både gipsing av foten og kikkhullsundersøkelse av kneet (artroskopi) øker risikoen for venøs blodpropp. En nylig publisert nederlandsk studie har undersøkt effekten av forebyggende behandling for venøs blodpropp hos pasienter som enten har gjennomgått artroskopi av kneleddet eller av ulike grunner hatt behov for gips opp til kneet. De konkluderte med at det, overraskende nok, ikke var mindre risiko for venøs blodpropp blant de som fikk forebyggende behandling i forhold til de som ikke fikk forebyggende medisin.

Artroskopi er et av de vanligste ortopediske inngrepene vi har, og det er derfor nyttig å ha kunnskap om forebygging i denne situasjonen. Da tidligere studier som har undersøkt blodproppforebyggende behandling ved artroskopi enten har vært små eller har sett på spesielle pasientgrupper, mangler det generelle anbefalinger ved denne problemstillingen.

Forskerne gjennomførte to studier på lignende måte, en med over 1400 pasienter som gjennomgikk artroskopi, og en med over 1400 pasienter som fikk gips som stoppet nedenfor knenivå. Etter tilfeldig utvelgelse fikk halvparten av deltakerne forebyggende behandling for blodpropp, den andre halvparten fikk ingen behandling. Behandlingen var en sprøyte med lavmolekylært heparin, altså blodfortynnende medisin. Den ble satt i mageskinnet en gang om dagen i åtte dager etter artroskopi, eller så lenge gipsing hindret aktivitet. Lavmolekylært heparin hindrer blodet i å levre seg, og blødning kan derfor forekomme som bivirkning. Deltakerne ble fulgt opp de neste tre månedene for å finne ut hvor mange i hver gruppe som fikk venøs blodpropp eller blødning. De fant ingen forskjell mellom gruppene hverken når det gjaldt blodpropp eller blødning.

Dette er en stor, godt gjennomført studie, og ut fra disse funnene ser det ut til at medikamentell forebygging av venøs blodpropp ikke bør anbefales etter artroskopi eller gipsbehandling grunnet manglende effekt. En mulig forklaring på den manglende effekten av forebyggende behandling i disse studiene, er at dosen lavmolekylært heparin var for lav, eller at behandlingen ble avsluttet for tidlig. I begge studiene oppsto færre tilfeller av venøs blodpropp enn det forskerne hadde forventet. Hvis den lavere forekomsten av venøs blodpropp i studien gjenspeiler virkeligheten, skal et forebyggende tiltak være svært effektivt og ha minimalt med bivirkninger for at det skal lønne seg. Kanskje er det mer nyttig å plukke ut de som har andre risikofaktorer for venøs blodpropp i tillegg og skreddersy forebyggende tiltak for hver enkelt pasient.

Referanse: van Adrichem RA, Nemeth B, Algra A, le Cessie S, Rosendaal FR, Schipper IB, Nelissen RGHH, Cannegieter SC. Thromboprophylaxis after knee arthroscopy and lower-leg castingNew England Journal of Medicine (2016).

Be the first to like.