Endelig klart for vinterens TREC-seminar

Det er tid for TRECs halvårlige forskningsseminar, som denne gangen finner sted på

Fra fjorårets vinter-TREC-seminar som ble avholdt på Sommarøy.

Linken på Forskningsparken i Tromsø, like ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Det blir en dag

proppet med nettopp det vi i TREC forsker på – blodpropp. Se program for dagen nederst i saken!

– Alle medarbeidere i TREC presenterer sine foreløpige forskningsresultater og får innspill fra andre forskere. Det har vi gjort to ganger i året siden starten av 2000-tallet, så dette er en veletablert tradisjon, sier professor John-Bjarne Hansen, som er leder ved K.G. Jebsen TREC – senter for tromboseforskning.

En av hensiktene med TREC-seminarene er at unge forskere som er på starten av sin karriere skal få mulighet til å legge frem forskningen sin og diskutere resultatene med andre kompetente forskere og kolleger. Det å kunne diskutere egen forskning før den er ferdig er et viktig moment for å fobredre forskningsproduktet.

– I tillegg gir det god presentasjonstrening. Det å tilbringe dagen sammen utenfor kontoret og så avslutte med en hyggelig middag er også en viktig del av det hele. Det er med på å skape identitet og sosial tilhørighet, forteller Hansen.

Følg med på bloggen og på sosiale medier for spennende oppdateringer fra dagens TREC-seminar!

 

Program for the winter seminar, Friday 17th of February

08:30-09:00    TREC status and challenges in 2017 (John-Bjarne Hansen)

09:00-09:15    Coffee break

Case-crossover studies in venous thrombosis

09:15-09:35    The case-crossover design – possibilities and limitations (Sigrid K. Brækkan)

09:35-09:55    Impact of triggers on risk of VTE in cancer (Olga Vikhammer Gran)

09:55-10:15    Impact of triggers on VTE risk in subjects hospitalized for acute infections (Gro Grimnes)

10:15-10:35    Differential impact of surgery as trigger of incident VTE in patients with and without pro-thrombotic genotypes (Esben Bjøri)

10:35-10:45    Coffee refill

Immunothrombosis

10:45-11:05    Short-chain Poly-P and complement activation in plasma and whole blood systems (Ina Høiland)

11:05-11:25    Extracellular vesicles and complement activation in human plasma (Robin Liang)

11:25-11:45    The role of complement in tissue factor-upregulation and coagulation activation in human whole blood (Ole Lars Brekke)

11:45-12:05    Short-chain Poly-P and coagulation activation in whole blood (Ina Høiland)

12:10-13:00    Lunch

Life-style and venous thrombosis

13:00-13:20     Regular physical activity and risk of VTE recurrence and mortality (Line H. Evensen)

13:20-13:40     Fish intake and risk of VTE recurrence and mortality (Trond Isaksen)

13:40-14:00     MI-related first VTE and risk of VTE recurrence (Nadia Arshad)

14:00-14:20     Regular physical activity and risk of cancer-related VTE (Line H. Evensen)

14:20-14:50    Coffee break

Plasma biomarkers and prediction of venous thrombosis

14:50-15:30     Plasma proteomics and risk of VTE (Kristian Hindberg and Søren B. Jensen)

15:30-15:50     Plasma expression of miRNAs and risk of VTE (Irina Starikova)

15:50-16:10     Prediction of PE and stroke by CHAD-Vasc score in AF (Erin M. Hald)

16:10-16:20    Coffee refill

The adipose tissue and venous thrombosis               

16:20-16:50     The role of adipose tissue in immunothrombosis (Tima Sovershaev)

16:50-17:10     Plasma levels of leptin and the risk of VTE (Lars Horvei)

17:10-17:20    Concluding remarks

18.00    Dinner

Be the first to like.