Kan fiskeolje forebygge blodpropp?

Av Trond Isaksen
Stipendiat ved TREC

Det er uenighet om omega-3 fettsyrer i fiskeolje kan forebygge blodpropp. Store befolkningsundersøkelser som Tromsøundersøkelsen hvor folk oppgir hvor mye fiskeolje de bruker kan si noe, men det er et problem at de som får blodpropp kan ha fellesnevnere utenom inntaket av omega-3. Det problemet kan unngås ved å studere en gruppe hvor en på forhånd vet at blodpropp vil oppstå hos en stor andel, og gi disse enten fiskeolje eller en placebo (juksemedisin). En gruppe australske forskere publiserte nylig en studie som ligner på et slikt optimalt eksperiment.

Ved alvorlig nyresykdom vil en del pasienter få dialyse, som betyr at blodet renses i en maskin i stedet for i nyrene. Det kan bli nødvendig å få operert en såkalt arteriovenøs fistel (AV-fistel) i armen, som er en vene og en arterie sydd ihop. Med AV-fistelen kan dialysen gjennomføres regelmessig med få komplikasjoner. Dessverre kan 20-50% av operasjonene bli mislykket i tiden like etter operasjonen mens AV-fistelen gror sammen. En stor del av de mislykkede operasjonene skyldes dannelse av blodpropp. Omega-3 fettsyrer i fiskeolje har mange egenskaper som muligens kan forhindre blodpropp og betennelse i årer, og forskerne undersøkte blant annet om inntak av omega-3 kunne forebygge dannelse av blodpropp etter inngrepet.

567 pasienter fikk operert AV-fistel og fikk kapsler med enten fiskeolje eller placebo i tre måneder, mens AV-fistelen grodde. En stor del av inngrepene ble som forventet mislykket, men det var nå mulig å vurdere om fiskeolje virket forebyggende. Av de 567 opererte pasientene ble 121 mislykket på grunn av blodpropp, hvorav 60 hadde fått fiskeolje og 61 hadde fått placebo. Med andre ord tydet denne studien på at fiskeolje neppe kan ha en sterk forebyggende virkning mot blodpropp. Selv om studien var godt bygget, må en være forsiktig med å tolke resultatet til å være allmenngyldig. Andre mulige doser eller sammensetninger av omega-3 og andre pasientgrupper ble tross alt ikke utforsket.

Referanse: Irish AB, Viecelli AK, Hawley CM, Hooi LS, Pascoe EM, Paul-Brent PA, Badve SV, Mori TA, Cass A, Kerr PG, Voss D, Ong LM, Polkinghorne KR. Effect of Fish Oil Supplementation and Aspirin Use on Arteriovenous Fistula Failure in Patients Requiring Hemodialysis. JAMA (2017).

Be the first to like.