Kan blodprøve forutse tilbakevennende blodpropp hos kreftpasienter?

Av Line Holtet Evensen
Stipendiat ved TREC

Kreftsykdom er en kjent risikofaktor for venøs blodpropp, og opptil 25% av alle blodpropptilfeller forekommer blant kreftpasienter. Selv om alle pasienter med blodpropp har økt risiko for en tilbakevendende blodpropp i tiden etterpå og derfor behandles med blodfortynnende medisiner, er risikoen enda høyere hos kreftpasienter. Behandling av blodpropp er imidlertid ekstra utfordrende blant pasienter med kreft da disse også har en økt risiko for blødning som en komplikasjon av denne behandlingen. Det er derfor viktig å kunne identifisere kreftpasienter med spesielt høy risiko for tilbakevendende blodpropp for å kunne gi rett behandling.

De senere årene har man sett en økende interesse for såkalte biomarkører. Dette er målbare stoffer som kan indikere normale biologiske prosesser eller sykdomsprosesser i kroppen. Bruk av biomarkører har et stort potensiale innen både diagnostikk, prediksjon av risiko og prognose, og valg av behandling. Det kreves imidlertid mye forskning for å finne gode biomarkører som er egnet for klinisk bruk.

En studie som nylig ble publisert i Journal of Clinical Oncology ønsket å undersøke om ulike kliniske faktorer og biomarkører målt i blodet var relatert til risiko for ny blodpropp hos kreftpasienter som var under behandling med blodfortynnende medisiner. Ved studiestart ble blodnivåer av flere ulike biomarkører målt, disse var vevsfaktor, d-dimer, koagulasjonsfaktor VIII, CRP og P-selectin. I løpet av den seks måneder lange oppfølgingsperioden fikk 76 av de 900 pasientene en tilbakevendende blodpropp. Forskerne fant at et høyt nivå av vevsfaktor var den eneste biomarkøren som var relatert til risiko for tilbakevendende blodpropp. Andre kliniske risikofaktorer var avklemming av vener på grunn av svulst eller hovne kjertler, og kreft i galle eller lever.

En viktig svakhet ved denne studien er at metoden som ble brukt for å måle vevsfaktor er vist å ikke være tilstrekkelig spesifikk i andre studier. Funnene må derfor reproduseres ved bruk av validerte målemetoder før man kan konkludere med at vevsfaktor er en robust biomarkør for å predikere tilbakevendende blodpropp hos pasienter med kreft.

Referanse: Khorana AA, Kamphuisen PW, Meyer G, Bauersachs R, Janas MS, Jarner MF, Lee AY. Tissue Factor As a Predictor of Recurrent Venous Thromboembolism in Malignancy: BiomarkerAnalyses of the CATCH Trial. Journal of clinical oncology (2017).

Be the first to like.