Forsker på retningslinjer for behandling av blodpropp hos kvinner

Av Hanne Skille
Forskerlinjestudent ved TREC

Ny studie viser at kvinner med lav risiko for tilbakevendende blodpropp trygt kan avslutte behandling med blodfortynnende medisiner 5-12 måneder etter korttidsbehandlingen alle gjennomgår!

Uprovosert blodpropp er blodpropp som ikke skyldes en spesiell utløsende faktor. Dette kan for eksempel være beinbrudd, immobilisering, kirurgi eller kreft. Til dags dato er det ingen retningslinjer for hvor lenge pasienter rammet av uprovosert blodpropp skal behandles med blodfortynnende medisiner for å forhindre at de får en ny blodpropp med mindre det finnes kontraindikasjoner grunnet blødningsrisiko.

Denne typen blodpropp medfører sjelden tilbakevennende blodpropp i senere tid. Til tross for dette behandles disse pasientene på lik linje med personer rammet av provosert blodpropp, der det er en kjent provoserende årsak for proppen. Det er egentlig også en pasientgruppe med særlig lav risiko for ny propp. Et klinisk kartleggingsverktøy, kalt HERDOO2, er et redskap helsepersonell potensielt kan benytte for identifikasjon av kvinner med lav risiko for tilbakevendende blodpropp. HERDOO2 er et skåringskjema som inneholder flere punkter og gir en skår basert på pasientens sykdomstegntegn, alder, kroppsmasseindeks og blodverdier. En skår hos kvinner på null eller én vil indikere lav risiko for blodpropp. Det vil bety at pasienten ikke trenger å behandles med antikoagulasjon mer enn 5-12 måneder etter korttidsbehandlingen for å unngå økt risiko for tilbakevendende blodpropp. HERDOO2 har riktignok tidligere ikke blitt validert for sikkerhet, og dette ble bakgrunnen for en ny forskningsstudie publisert i The British Medical Journal 17. mars i år.

Studien inkluderte 44 ulike klinikker spredt over syv ulike land. Pasienter over 18 år, innlagt for førstegangs uprovosert blodpropp, ble systematisk undersøkt og deretter invitert til å delta i studien om kriteriene passet. Hele 2785 personer ble inkludert i studien og av disse var 631 kvinner definert som kvinner med lav risiko for tilbakevendende blodpropp. Alle pasientene ble så fulgt i ett år med halv- og helårskontroller med tanke på utfall som blødning, død og tilbakevennende blodpropp. Funnene tyder på at kvinner med lav risiko trygt kan avslutte antikoagulasjonsbehandlingen 5-12 måneder etter korttidsbehandlingen og at HERDOO2 kan benyttes til å vurdere propprisikoen. Studien er riktignok kun representativ for mørkhudede personer, og videre forskning er nødvendig.

Referanse: Rodger MA, Le Gal G, Anderson DR, Schmidt JPernod G, Kahn SR, Righini M, Mismetti PKearon C, Meyer G, Elias A, Ramsay T, Ortel TL, Huisman MV, Kovacs MJ. Validating the HERDOO2 rule to guide treatment duration for women with unprovoked venous thrombosis: multinational prospective cohort management study. The British Medical Journal (2017).

Be the first to like.