Straks klart for Carolines disputas!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Om under én uke skjer det: Da står 27 år gamle Caroline Lind fra Tønsberg klar til å forsvare sin avhandling på den store disputasdagen.

Dato for disputasen: 22. juni 2017

Prøveforelesning foregår kl. 10.15-11.00, Store Auditorium, MH-bygget, UiT.

Presentasjon og forsvar av avhandlingen foregår i samme lokale, kl. 12.15-15.00.

Navn på avhandlingen: Bidirectional association between arterial and venous thrombosis


Caroline har studert medisin ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) og vært forskerlinjestudent ved TREC siden 2012. Hun ble ferdigutdannet i juni, 2016, for ett år siden.

Du er snart i mål! Hvordan føles det å skulle bli ferdig med doktorgraden?
– Det føles uvirkelig, men det skal bli godt.

Hvor lenge har du jobbet med dette?
– Jeg startet som forskelinjestudent i gruppa høsten 2012 og jobbet med forskningen ved siden av medisinstudiet til sommeren 2016. Jeg var så stipendiat med forskningsmidler fra Helse Nord RHF et halvt år frem til jeg begynte i jobb som turnuslege ved UNN Tromsø i februar i år like etter jeg hadde levert avhandlingen.

Hvor mye arbeid har det egentlig vært?
– Det har vært hardt arbeid gjennom mange år.

Hvordan synes du det har vært å ta doktorgrad?
– Det har vært svært spennende og givende faglig, og jeg har blitt kjent og jobbet med mange flinke og trivelige kollegaer. Forskningsgruppa har både et godt faglig og sosialt miljø som jeg har trivdes godt i. Samtidig har det til tider vært utfordrende, spesielt den siste tiden hvor jeg har måttet kombinere det å være nyansatt turnuslege med disputasforberedelser.

Hva har vært det aller beste?
– Jeg har vært heldig å få jobbe med epidemiologi og statistikk knyttet til et spennende og viktig klinisk felt og har lært utrolig mye. Mine gode kollegaer i gruppa må også trekkes frem.

Hva har vært din drivkraft til å gjøre dette?
– Faglig nysgjerrighet og interesse for epidemiologi og statistikk.

Hvordan ble du rekruttert til TREC?
– Jeg kontaktet John-Bjarne (forskningssenterleder) etter anbefalinger fra andre da jeg bestemte meg for å gå forskerlinjen medisin.

Hva er planen videre?
– Etter disputasen skal jeg tilbake til jobben som turnuslege på UNN, og forhåpentligvis også få nyte litt nordnorsk sommer mellom vaktene.

Vi ønsker Caroline lykke til med disputasen og veien videre!

3 people like this post.