Nytt medikament gir bedre kontroll på blødninger ved bruk av blodfortynnende medisin

Av Jostein Lappegård
Stipendiat ved TREC

Hos pasienter som bruker blodfortynnende medisiner vil det i enkelte situasjoner være nødvendig å reversere den blodfortynnende effekten, slik at blodets levringsevne normaliseres. Forskere fra USA publiserte nylig i tidsskriftet The New England Journal of Medicine at slik reversering kan gjøres på en trygg og effektiv måte hos pasienter som bruker en spesiell type blodfortynnende medisin.

I løpet av de siste årene har det kommet en rekke nye blodfortynnende medikamenter på markedet som i stor grad har erstattet den velkjente og mye brukte marevan. For alle blodfortynnende medikamenter, nye som gamle, er det en kjensgjerning at den blodfortynnende effekten ikke alltid er like ønskelig. Dette kan være hvis man for eksempel utvikler magesår, blir utsatt for en ulykke, eller skal opereres av ulike grunner. I slike situasjoner vil det være ønskelig å reversere den hemmende effekten på blodets levring, slik at kroppen er bedre rustet til å stanse blødninger.

Forskerne, Pollack og medarbeidere, beskriver resultater fra bruk av et medikament som heter idarucizumab, som har som formål å stoppe effekten til medikamentet dabigatran, som har blitt et vanlig blodfortynnende medikament. Studien inkluderte totalt 503 pasienter som alle brukte dabigatran. Pasientene i studien ble innlagt på sykehus enten på grunn av livstruende blødning eller fordi de skulle gjennomgå kirurgi. Som følge av dette var det behov for reversering av deres blodfortynning. Blodets levringsevne ble målt før den motvirkende medisinen idarucizumab ble gitt. Deretter ble levringsevnen målt med jevne mellomrom i løpet av de påfølgende 24 timene. Resultantene viste at blodets levringsevne returnerte til normalt i løpet av kort tid etter at idarucizumab ble gitt. I løpet av fire timer var blodlevringen normal hos absolutt alle pasientene. Hos pasientene som gjennomgikk kirurgi ble det beskrevet at blødningskomplikasjoner underveis var som hos pasienter uten blodfortynnende medisin, altså tilnærmet normalt.

Studien konkluderer med at reversering av den blodfortynnende effekten til dabigatran anses som trygg og effektiv i akutte situasjoner. Det betyr at helsepersonell nå er bedre rustet til å håndtere blødninger hos pasienter som bruker denne blodfortynnende medisinen.

Referanse: Pollack Jr CV, Reilly PA, van Ryn J, et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal-Full Cohort Analysis. New England Journal of Medicine (2017).

Be the first to like.