Fra USA til Sommarøy for å delta på TREC-seminar

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

De to siste dagene har TREC oppholdt seg på Sommarøy, der dette halvårets TREC-seminar har foregått. Denne gangen var det med hyggelig besøk fra tre av våre forskere som bor i USA, som kom hele veien fra San Diego for å delta på seminaret.

Som en arena for faglig og sosial omgang blant medlemmene i TREC, arrangeres det to ganger i året et seminar der gruppemedlemmene får oppdatert seg på hverandres prosjekter, øvd på å presentere egen forskning og bli bedre kjent med hverandre. Det som ligger til grunn for dette, er troen på viktigheten av et godt og trygt miljø der kollegaer er trygge på hverandre.

TRECs “hovedbase” ligger i Tromsø, men TREC har også partnere i Bodø, Oslo, Leiden (Nederland), Chapel Hill (USA) og San Diego (USA). En gang i året inviteres noen av disse til å komme og delta på TREC-seminaret – og denne gangen var det tre forskere fra San Diego som tok turen nordover.

– Sommarøy har vært flott. Det er utrolig vakkert der og det er veldig spennende å se studentene og hvordan de har vokst siden sist vi var her, for ett år siden, sier Erin N. Smith.

– Det er fantastisk å se hvordan John-Bjarne (Hansen, leder for TREC) har bygd opp alt dette, særlig over de siste fire årene. Forskningsgruppen har vokst mye, sier Kelly A. Frazer, som har vært del av TREC helt fra begynnelsen.

Sammenligner forskning med puslespill

Både Erin og Kelly jobber til vanlig på UCSD – University of California, San Diego – sammen Terry Solomon, som var de tre forskerne som besøkte Tromsø denne uka.

– Jeg har jobbet i TREC i tre år, men jeg har aldri vært her i Tromsø før, så det var veldig godt å endelig få møte folk som jeg har samarbeidet med og snakket med over Skype de siste årene. Når man har lest hverandres artikler skrevet artikler og også skrevet artikler sammen med noen uten å egentlig ha møtt dem er det veldig fint når man endelig gjør det, sier Terry.

De tre forsker på det menneskelige genomet – altså arvestoffet som alle mennesker har i sine celler. De jobber altså med genetikk og hvordan det er relatert til blant annet blodpropp.

– Vi ser på hvordan genetisk variasjon, altså forskjeller i arvestoff, bidrar til sykdom, og så prøver vi å finne ut av mekanismene rundt det, sier Erin.

De beskriver forskningen som et puslespill som aldri tar slutt.

– Det vi jobber med, arvestoffet, er en blåkopi som man har i alle cellene sine. Det er det som gjør deg til nettopp deg, og det er veldig mye vi ikke vet om det enda. Det er veldig spennende, og det puslespillet har ingen ende, sier Terry, som deler entusiasmen for feltet med sine to kollegaer.

– Det er det som er det beste med det hele – puslespillet, skyter Erin inn.

Selv om det kommer til å ta tid – trolig mange år – før man klarer å avdekke arvestoffets mange mysterier, innrømmer forskerne at det er triggende å jobbe i en så viktig del av forskningen.

– Vi er del av en global innsats for å dekode genomet, og resultatet av det får vi om noen år, legger Kelly til.

– TREC er på riktig vei

De tre forskerne er enige om at det er et givende felt å jobbe med forskning innen.

– Vi nyter å jobbe med John-Bjarne. Vi får gjort veldig mye, og Tromsø-studien, som TREC baserer mye av forskningen sin på, er en veldig god studie. Arbeidet som gjøres ved senteret holder et høyt nivå, og vi blir stadig imponert, særlig av det vi har sett i løpet av dette siste oppholdet vårt. Samtidig har vi fortsatt mye igjen å gjøre, og det blir spennende å se hva som vil skje de kommende årene, sier de.

Kelly har, som tidligere nevnt, vært del av TREC lenge. Etter nærmere 10 år i forskningsgruppen, kan hun med sikkerhet konkludere i hvert fall én ting:

– TREC er på riktig vei, sier hun.

Følg med her på bloggen og på vår Facebook-side for bilder fra seminaret!

Her kan du lese om forrige TREC-seminar, som var i Tromsø i februar: TREC-seminar: – Lærerikt, spennende og utviklende 

Be the first to like.