Infeksjon gir inntil 18 ganger så stor risiko for venøs blodpropp

Av Ina Isabella Høiland
Stipendiat ved TREC

Infeksjon er en vanlig tilstand som tidligere har blitt assosiert med økt risiko for å få venøs blodpropp, altså blodpropp i venene, blodårene som frakter blod tilbake til hjertet fra kroppen og fra lungene. Tidligere studier har derimot ikke klart å undersøke om VTE risikoen er ulik avhengig av hvor i kroppen infeksjonene har oppstått. En forskningsgruppe fra USA publiserte nylig en studie hvor de undersøkte om infeksjoner forskjellige steder i kroppen ga ulik risiko for å få blodpropp. De fant at pasienter som nylig hadde gjennomgått en infeksjon generelt hadde nesten 2,5 ganger økt risiko for å få venøs blodpropp sammenlignet med de som ikke hadde hatt en infeksjon. Og ikke nok med det – de fant også at en infeksjon i blodet ga nesten 12 ganger økt risiko, og en infeksjon i buken ga nesten 18 ganger økt risiko, for å få en venøs blodpropp!

Tidligere studier har som nevnt vist en sammenheng mellom infeksjoner og venøs blodpropp. Svakheten til disse studiene er at de har brukt koder fra helseregistre for å identifisere blodproppene. Slike helseregistre kan inneholde feil på grunn av dårlige registreringsrutiner, og dette kan føre til at man ikke får helt riktig informasjon om sammenhengen mellom infeksjon og blodpropp. Målet til Choon og kollegaene var derfor å forbedre informasjonen som er publisert om infeksjon og venøs blodpropp. Dette gjorde de ved å samle informasjon om infeksjonssted i kroppen og å bruke medisinsk bekreftede tilfeller av venøs blodpropp, som var nøye identifisert ved journalgjennomgang, for å se om infeksjon ga økt risiko for å få en blodpropp.

Etter å ha samlet inn informasjon fra pasienter i USA, gjorde de noen spennende funn. De fant nemlig at pasienter som nylig hadde gjennomgått en infeksjon, det vil si i løpet av de siste tre månedene, hadde nesten 2,5 ganger økt risiko for å få venøs blodpropp. De fant også at en infeksjon i blodet ga nesten 12 ganger økt risiko for å få blodpropp, og at en infeksjon i bukhulen ga nesten 18 ganger så stor risiko for venøs blodpropp sammenlignet med ingen infeksjon.

Forfatterne av denne artikkelen konkluderer med at infeksjoner gir en økt risiko for å få venøs blodpropp, og at visse infeksjonssteder øker risikoen spesielt mye. Per i dag er det kun de som er på sykehus av ulike grunner som det er anbefalt å gi forebyggende medisiner mot venøs blodpropp til. Funnene fra denne studien kan bidra til bedre forebygging av blodpropp ved at man begynner å vurdere forebyggende medisin til de som har høy risiko for å utvikle en venøs blodpropp som følge av en infeksjon.

Referanse: Cohoon P. K, Ashrani A. A, Crusan J. D, Petterson M. T, Bailey R. K, Heit A. J. Is Infection an Independent Risk Factor for Venous Thromboembolism? A Population-Based Case-Control Study. The American Journal of Medicine (2017).

Be the first to like.