Benedikte og John-Bjarne presenterer TREC-forskning i Italia!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Forrige helg var forskerlinjestudent Benedikte Paulsen og senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen, på konferanse i Italia. Der presenterte de forskning fra TREC som omhandler kreft og blodpropp.

International Conference on Thrombosis and Haemostasis Issues in Cancer (ICTHIC) ble i år arrangert 13.-15. april i Bergamo, Italia. ICTHIC er en internasjonal konferanse med rundt 800 deltakere fra hele verden som omhandler problemstillinger rundt blodpropp og blødningskomplikasjoner hos kreftpasienter. Hit kommer både forskere innen basalforskning og klinisk forskning for å diskutere og presentere ny forskning.

Forskerlinjestudent Benedikte Paulsen deltok på konferansen fra TREC og presenterte sitt prosjekt i en såkalt “poster session”.

– Venøs trombose blant kreftpasienter er det forskningsprosjektet mitt handler om, og da jeg fikk muligheten til å sende inn prosjektet mitt og delta på konferansen var dette en unik mulighet til å lære av de fremste i verden på feltet, sier Benedikte.

Hun la frem posteren sin på lørdag, mellom foredragene som ble avholdt på konferansen. Under presentasjonen presenterte hun forskningen sin ved hjelp av en plakat som inneholdt et sammendrag av prosjektet.

– Vi var i grupper på cirka ti forskere som fremførte prosjektene sine etter tur. En ordstyrer var til stede og alle interesserte konferansedeltakere som ønsket kunne komme og høre på. Til slutt diskuterte vi funnene. Jeg presenterte studien der vi ser på en genvariant av fibrinogen og hvordan denne påvirker risikoen for å få blodpropp hos kreftpasienter, forteller hun.

Benedikte har vært på konferanser før og hatt posterpresentasjoner tidligere, men innrømmer at hun var nervøs før hun skulle i ilden.

– Når man kommer i gang letter heldigvis nervene litt og det føles veldig godt når man har fullført. Som en åpenbar lettvekter i forsamlingen ville jeg prøve å være så forberedt som mulig på spørsmål som kunne komme i etterkant av presentasjonen. Jeg prøvde derfor å lese ekstra rundt temaet mitt og ikke minst følge godt med på foredragene på konferansen, sier Benedikte.

Oppsummerte TRECs forskning på feltet

Senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen, var på konferansen som invitert foredragsholder. Han roser Benedikte for presentasjonen hun holdt.

– Hun gjorde en veldig god figur og svarte godt på spørsmål hun fikk etter presentasjonen, sier John-Bjarne, som forteller at det var mange som var til stede og hørte på Benediktes presentasjon.

Selv holdt TREC-lederen et oversiktsforedrag om protrombotiske genotyper og risikofaktorer for venøs trombose – altså kreftrelatert blodpropp. Det er det flere i TREC som har forsket på i løpet av de siste årene.

– Man har sett at genetiske faktorer som kan gi blodpropp virker sterkere hos kreftpasienter enn hos de som ikke har kreft, så jeg snakket litt om det som er kjent på feltet fra før av og det vi har gjort og funnet i våre studier på TREC, forteller John-Bjarne.

Han peker på tre viktige årsaker til å delta på konferanser:

– Det første er at vi får vist frem vår forskning – som er god forskning. Det andre er at vi blir inspirert og lærer av andre, og det tredje er nettverksbygging, som kanskje er det viktigste.

Be the first to like.