Trygves fjerde og siste artikkel publisert

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Stipendiat Trygve Sølberg Ellingsen jobber i disse dager med å ferdigstille doktorgradarbeidet og fikk nettopp den gledelige nyheten om at hans fjerde og siste artikkel nå er publisert i tidsskriftet Blood Advances.

Det er siste innspurt for Trygve før han mandag 11. juni skal presentere og forsvare sin avhandling på den store disputasdagen. Han har utarbeidet fire artikler i sitt arbeid og fikk nettopp publisert den fjerde og siste artikkelen.

Forskning fra TREC har tidligere vist en sammenheng mellom økt variasjon i størrelse på de røde blodcellene (RDW) og risiko for venøs blodpropp (VTE). De bakenforliggende årsakene til denne sammenhengen er foreløpig ukjente. Jern er blant de viktigste byggesteinene i produksjonen av røde blodceller, og jernmetabolismen er nøye regulert. Hormonet hepcidin er selve sjefsregulatoren av jernmetabolismen, og selv små avvik fra normalen vil gi utslag på hepcidinnivået i blodet. Hepcidin er dermed en god markør på kroppens jernstatus. For lite jern medfører dårlige forhold for produksjon av røde blodceller og vil medføre økt variasjon i størrelse av de røde blodcellene (økt RDW). Derfor ønsket vi å undersøke om underliggende jernmangel kunne forklare sammenhengen mellom økt RDW og risiko for VTE. Vi målte hepcidinnivået til nesten 400 blodpropp-pasienter og 800 kontroller og fant at økt hepcidin (som er et uttrykk for mye jern i kroppen) økte risikoen for VTE. Med andre ord det stikk motsatte av den opprinnelige hypotesen.

– Hvorvidt jernmangel faktisk øker risikoen for VTE gjenstår å utforske, men vi kan konkludere med at jernmangel ikke kan forklare sammenhengen mellom RDW og VTE, forteller Trygve.

Du kan lese artikkelen i sin helhet her: Plasma hepcidin is associated with future risk of venous thromboembolism.

Vi har også laget et intervju med Tryge der han forteller om veien til doktorgraden som forskjerlinjestudent og stipendiat i TREC: Trygve skal i ilden: – Deilig å disputere

Be the first to like.