Disputerer etter tre år som stipendiat

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Den fjerde og siste disputasen før sommeren er det Gro Grimnes som har! Gro er lege på infeksjonsavdelingen på UNN og har i løpet av bare tre år klart å gjøre et forskningsarbeid verdig en doktorgrad. På mandag skal hun presentere og forsvare det hun har funnet ut av i løpet av sin tid i TREC.

Dato for disputasen: 18. juni 2018

Prøveforelesning foregår kl 10.15 på Tabletten Auditorium på farmasibygget. Navn på prøveforelesning: VTE treatment in the era of personalized medicine.

Presentasjon og forsvar av avhandlingen foregår kl. 12.15-15.00 i samme lokale.

Navn på avhandlingen: Infection, inflammation, and risk of venous thromboembolism

Etter litt reising og mer eller mindre målrettede studier begynte Gro på medisinstudiet ved universitetet i Tromsø i 1996. Etter turnustjeneste i Hammerfest og i Hasvik, fikk hun seg jobb på medisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Der jobber hun nå som overlege ved infeksjonsmedisinsk seksjon.

Du er snart i mål! Hvordan føles det å skulle bli ferdig med doktorgraden?
– Det kan jeg si mer om på ettermiddagen den 18.! For du har rett i at jeg ikke er i mål enda. Akkurat nå har jeg mest en uvirkelighetsfølelse.

Hvor lenge har du jobbet med dette?
– Jeg begynte i april 2015 og leverte avhandlinga i april 2018. Underveis har jeg også jobbet litt på sykehuset og hatt undervisning for medisinstudenter. Så egentlig har det gått overraskende fort!

Hvor mye arbeid har det egentlig vært?
– Det er klart at det er mye arbeid, men det har absolutt vært overkommelig. Det er mye hjelp i å være del av en stor og velfungerende gruppe, det er alltid noen å diskutere med og få tips fra hvis man står fast. Jeg hadde ikke vært ferdig nå uten den støtten!

Gro er født i Trondheim, oppvokst i Åfjord kommune på Fosen-halvøya og har bodd i Tromsø lenger enn hun har bodd i Trøndelag.

Hvordan synes du det har vært å ta doktorgrad?
– I starten syntes jeg det var tungt, det tar lang tid fra oppstart til man begynner å se resultater, og jeg er nok en noe utålmodig sjel.. De to siste årene har gått fort! Jeg har trivdes, og det har vært veldig lærerikt.

Hvordan har det vært å jobbe på TREC?
– Som sagt, det er veldig mye nytte rent faglig å jobbe i en gruppe. I tillegg er TREC full av hyggelige, sosiale og morsomme mennesker, så det er bonus!

Hva har vært det aller beste?
– Nok kaffe! En nødvendighet.

Hva har vært din drivkraft til å gjøre dette?
– Lyst til å lære mer!

Hvordan ble du rekruttert til TREC?
– Det tror jeg egentlig var en lengre prosess som involverte både John-Bjarne, TREC-sjefen, og sjefen på infeksjon, Vegard Skogen. Spørsmålet er om jeg egentlig var med selv…

Hva er planen videre?
– Bli ferdig med disputasen – kose meg på fest – ha én dag fri og så er det rett på jobb på infeksjonsseksjonen…

3 people like this post.