Endelig Ludvigs tur til å disputere!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

For bare få måneder siden var Ludvig Balteskard Rinde (27) ferdig på medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Neste uke skal han forsvare sin avhandling og vise seg verdig for en doktorgrad.

Onsdag 12. desember er den store dagen – da skal Ludvig i ilden. Først er det prøveforelesning på agendaen, der han skal presentere et tema som han har hatt to uker på å forberede seg på. Tittel for prøveforelesningen han har fått er “Prevention and treatment of venous thromboembolism: The past, the present and the future.”

– Jeg er veldig fornøyd med prøveforelesningen og tror det vil bli spennende. Det er bare å møte opp for å høre om hvordan behandling av venøs blodpropp har endret seg fra fullstendig immobilisering på starten av 1900-tallet og frem til i dag, der vi har medikamenter som virker på helt spesifikke bestanddeler av koagulasjonskaskaden. Jeg vil også gå inn på hvordan de nyeste retningslinjene anbefaler at vi behandler og forebygger venøs tromboembolisme i 2018, forteller Ludvig.

Det er som nevnt bare få måneder siden han fullførte medisinstudiet og fikk sin legetittel, og nå er han klar til å disputere. Tidligere i høst publiserte vi et intervju med Ludvig der man kan lese mer om hvordan hans doktorgradreise har vært. Det kan du lese her.

Nå som dagen nærmer seg, går Ludvig rundt med blandede følelser.

– Det er mange ulike følelser på en gang. Jeg både gleder og gruer meg. Det skal bli deilig å bli ferdig med det hele, og samtidig gleder jeg meg til å vise hva jeg har lært gjennom tiden i TREC. I tillegg er det selvfølgelig mye spenning knyttet til hele dagen. Jeg krysser fingrene for en hyggelig diskusjon i etterkant med opponentene. Det er også litt rart å tenke på at man snart er ferdig med noe man har holdt på med over så lang tid. 

Hva ser du mest frem til?
– Det siste spørsmålet fra andreopponenten. Det skal bli fint når det hele er unnagjort!

Hva er det egentlig du har forsket på?
– Som de fleste andre i TREC arbeider jeg med venøs blodpropp. I mitt prosjekt har vi sett på risikoen for venøs blodpropp hos pasienter som har hatt blodpropp i arterielle blodårer, det vil si pasienter med hjerteinfarkt og hjerneslag. I tillegg har vi undersøkt om åreforkalkning, også kalt aterosklerose, påvirker risikoen på venøs blodpropp. Det jeg har funnet ut, er at pasientene med hjerteinfarkt og hjerneslag har en økt risiko for venøs blodpropp. Denne risikoen er størst de første månedene etter infarktet eller slaget. Dette kan skyldes enten selve infarktet eller slaget, eller redusert mobilitet og prosedyrerelaterte årsaker som igjen øker risikoen for blodpropp. Vi fant også at pasienter med genetisk risiko for venøs blodpropp som får slag, har en ekstra stor risiko for venøs blodpropp, som er større enn den enkelte risikoen hos pasienter som kun har hatt hjerneslag og pasienter som kun har risikogener. Vi fant derimot på den andre siden at åreforkalkning ikke øker risikoen for venøs blodpropp.

Våre funn tyder på at man har en vei å gå for å redusere risikoen for blodpropp hos pasienter med hjerteinfarkt og hjerneslag. Mange av disse pasientene har behov for forebyggende behandling for å redusere risikoen for propp, men det gjelder å finne ut hvilke pasienter som har behov for dette. Vi har funnet ut at pasienter med risikogener som får slag kan være en gruppe man kan se nærmere på for å optimalisere riktig forebyggende behandling. Samtidig trenger man flere studier som kan finne ut hvilke av disse pasientene som har ekstra nytte av forebygging.

Det blir en ekstra fin juleferie for Ludvig når disputasen er gjennomført der det endelig blir tid til å ta det med ro etter mange lange dager med mye hardt arbeid. Neste høst skal han i turnustjeneste, men hvor er ennå litt uklart.

– Samtidig føler jeg meg ikke ferdig med forskning, men hvordan det blir med forskning og hva jeg skal forske på er det for tidlig å si noe om.

Dato for disputasen: 12. desember 2018

Prøveforelesning foregår kl. 10.15-11.00, Auditorium Cortex, MH-Vest, UiT.

Presentasjon og forsvar av avhandlingen foregår i samme lokale, kl. 12.15 og utover.

Navn på prøveforelesning: Prevention and treatment of venous thromboembolism: The past, the present and the future.

Navn på avhandling: Arterial cardiovascular diseases and risk of venous thromboembolism.

Be the first to like.