Nå er Birgit doktor!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

I dag disputerte Birgit! Hun presenterte de fire artiklene hun har jobbet med i løpet av sin tid som forskerlinjestudent og stipendiat og svarte god for seg på spørsmål som opponentene kom med. Vi gratulerer og ønsker henne lykke til videre!

Bedømmelseskomiteen besto av professor Paolo Prandoni MD, Ph.D., fra Department of Cardiothoracic and Vascular Sciences, University of Padova, Itali (førsteopponent), gruppeleder Bob Siegerink Ph.D., fra Center for Stroke research Berlin, Charité Universitätsmedizin Berlin, Tyskland (andreopponent) og professor Sameline Grimsgaard, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (leder av komiteen).

Be the first to like.